Faizle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Faizi Yasaklayan Ayetler Nelerdir?

Faizle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Faizi Yasaklayan Ayetler Nelerdir?

Faizle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Faizi Yasaklayan Ayetler Nelerdir?

İslam dini bazı emir ve yasaklara sahiptir. İslam dininde faiz gibi yasaklar bulunmaktadır. Faiz Arapça ’da riba sözcüğünden “çoğalma, artma, nema, fazlalık; (beden) serpilip gelişme; yükseğe çıkma” gibi anlamlara sahiptir. Türkçe dilinde ve günlük konuşma dilinde riba kelimesi yerine faiz kelimesi kullanılmaktadır. Faiz, İslam dininde kesin emirler ile yasaklamaktadır. İslam dininde kesin bir dil ile yasaklanmış olan faiz için birçok hadis ve birçok ayet bulunmaktadır. Hadislerde ve ayetlerde “riba” ismi ile geçen faiz almak ve vermek yasaklanmıştır. Yazımızda faizin yasaklanması ile ilgili ayetleri inceleyeceğiz.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Faiz (Riba) Nedir? 

Riba kelimesi Arapça bir kelime olup; faiz, fazlalık ve ziyade anlamlarına gelmektedir. Kelimenin kökeninde “mutlak çoğaltma” gibi bir anlam vardır. Riba sözcüğü yerine Türkçede faiz kelimesi kullanılır. Faiz; dolu, taşkın, taşan, ödünç olarak verilen paradan alınmakta olan gelir anlamına gelmektedir. Daha fazlasının ödenerek geri verilmesi şartı ile ödünç verilen para faizdir.

Faizle İlgili Ayetler Nelerdir?

Kuran’da faiz ile ilgili birçok ayet vardır. Bakara suresi 188, Bakara suresi 275, Bakara suresi 276, Bakara suresi 278, Bakara suresi 279, Ali İmran suresi 130, Nisa suresi 29, Nisa suresi 30, Nisa suresi 31, Nisa suresi 161 ve Rum suresi 39. Ayetler faizle ilgili ayetlerdir.

Kuran-I Kerim'de Faizi Yasaklayan Ayetler Nelerdir?

Kuran’da faizin yasaklanmasıyla ilgili farklı üslup ve anlatım tarzıyla çok sayıda ayet bulunmaktadır. Fakat hiçbir ayette ribanın tanımı yapılmamaktadır. Ribnın ayırıcı özellikleri ve kapsamı belirtilmemektedir. Fakat Kuran’da geçmekte olan “riba” kelimesinin anlamı, o dönemki Arapçanın bu kelime için yükledikleri anlamdan farklı değildir. Kuran’da yer alan riba meselesi dört yerde de ele alınmıştır ve içki için konulan yasak gibi dört aşamada yasak getirilmiştir.

Faiz konusunda indirilen ilk ayet Mekke döneminde, Müslüman toplumun ahlak ve inanç temellerinin kuruluşu sağlamlaştırıldığı dönemde indirilmiştir. Mekki olan Rum suresinin 39. Ayetinde Allah faizi açıkça yasaklamamakla beraber Allah katında faizin çirkin görülen ve bereketsizliğe yol açan bir durum olması sebebi ile dolaylı olarak reddetmiş ve Müslümanlara da bu yönde uyarıda bulunmuştur.