Farz Nedir, Kaça Ayrılır? İslam'da Farz Olan Şeyler Nelerdir?

Farz Nedir, Kaça Ayrılır? İslam'da Farz Olan Şeyler Nelerdir?

Farz Nedir, Kaça Ayrılır? İslam'da Farz Olan Şeyler Nelerdir?

Farz, Fıkıh bilginleri tarafından ortaya çıkarılmış olan ve tanımlaması yapılmış bulunan bir İslâm dinî kavramıdır. Fıkıhçılar tarafından tanımlanmış olan efâl-i mükellefi içerisinden sayılır. İslâmî anlayışta çerçevesinde Allah'ın sözü sayılabilen Kur’an’da Müslümanlara yapılmasının açık bir biçimde emredildiği kurallar ya da ibadetler olarak nitelendirilir. Kur’an’da yapılmasının açık olduğu emirleri ve gerekliliği ifade etmeyen eylemler ise vacip gibi başka bir kavram ile tanımlanır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Farz Nedir?

Müslümanlık kapsamında, herhangi bir geçerli özür olmadıkça mutlaka yapılması gerekli olan, yapılmaması halinde ise günah sayılan Tanrı buyruğu şeklinde ifade edilir. Farz kelimesinin sözlük içinde yer alan bir başka tanımı da yapılması gerekli olan şey, boyun borcu olan, yapmak mecburiyetinde kalınan şey şeklinde ifade edilir.

Farzın Dini Kaynakları Nelerdir?

Farz, haram ya da helal gibi kesin bir hüküm ve yargı dile getiren dinî nitelikteki kuralların kaynağı din açısından yalnızca Kur'an olabilir. Fıkıh açısından bakıldığında zanni deliller kabul gören ve peygambere bir rivayet zinciriyle beraber isnat edilen sözleri kapsayan hadisler, örneğin miraç ile alakalı olanlar beş vakit namazın farziyeti için kanıt teşkil etmezler. Hadis veya benzeri anlatımlar açısından farzlar için sevap ve faziletler manasında destekleyici olan, açıklayıcı ve teşvik edici şekilde kullanılırlar.

Farz Olan Durumlara Örnekler Nelerdir?

İslam dininde farz olan durumlara şu şekilde örnek verilebilir:

Namaz kılmak

Ramazan orucunu tutmak

Hacca gitmek

Kelime-i şehadet getirmek

Zekât vermek

Gusül abdesti almak

Abdest alma esnasında elleri, yüzü, kolları, başı mest etmek ve bunula birlite ayakları topuklar ile beraber yıkamak.

Namazı temiz bir yerde kılmak

Farz Kaça Ayrılır?

Farz iki kısma ayrılır. Bu kısımlar farz-ı ayn ve farz-ı kifâye şeklinde olur. Bununla birlikte farzın, farz-ı kat’î ve farz-ı zannî şeklindeki kısımları da mevcuttur. Farz-ı ayn, mükellef olanlardan her birinin yapması gereken farzdır. Beş vakit içinde namaz kılmak, oruç tutmak, dine uygun bir şekilde yapıl­mış olan sözleşmelere bağlı kalmak biçiminde örnekler verilebilir. Farz-ı kifâye ise mükelleflerden bir bölümünün yapması ile birlikte diğerlerin­den yükümlülüğün kalmış olduğu farzdır. Bunlar, İslam’ın topluma karşı yüklediği görevleri ifade eder.