Ferec Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Ferec Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Ferec Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Ferec Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Ferec Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Ferec Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Ferec duası, zor durumda olan, sıkıntıda olan ya da bir beladan kurtulmayı dileyen Müslümanların okudukları bir duadır. "Ferec" kelimesi Arapça'da "kurtuluş", "ferahlık" anlamına gelir. Ferec duası, birçok hadis ve tefsir kaynağında zikredilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından önerilen dualar arasında yer alır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ferec, anlam bakımından sıkıntıdan sonra gelen kolaylık demektir. Üzüntüden sonra gelen sevinç anlamı da taşıyan bu dua kötü zamanlarda okunmalıdır. 

Ferec Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Allahümme ahrisni bi aynikelletı latenamü ve eknifni bi ken fikellezi la yüramu, vağfur liver hamni bi kudratike ala ente sıkatı ve recai feküm min numetın enamte biha kalle leke biha şükri vekem min beliyyetin ebleyteni biha kalleleke biha sabri feyamen kalle inda nımetihi şükri vela yahrımuni ve yamen kalle inde sabri felem yahzulni veyamen raani alel hataya velen yefdahni eseleküe en tüsalliye ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ve berekte ve terahhamte ala ibrahiyme inneke hamiydun mecid.

Allahumme einni aladıynı ve dünyaye ve ahıratı bittakva vahfızni fiyma gıbet anhu vela tekilni ila nefsi fiyme hadarteheı yamenla tedürruhuz zunubu vela tenkusu hül mağfiratu hebli fiyma la yenkusuke vağfir limala yedurruk. İlahi eselüke feracen kariyben ve sabran cemiylen veselekükel afiyete min kulli baliyyetın veeselüke devamel afiyeti veeselükeş şükra alel afiyeti veselükel ğına anın nasi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ey Allahım! Uyumayan gözlerinle beni koru ve kuşat. Kudretinle bana rahmet eyle çünkü umudum sadece sensin. Nice nimetler var ki bana lütfettin sana şükrüm az oldu. Beni imtihan ettiğin bela ve sınavlara karşı sabrım az oldu. Ey nimetlerine karşı şükrümün az olmasına rağmen beni yalnız bırakmayan rabbim! Ben sadece senden dilerim ve sen şüphesiz ki Hamid olansın. Ey rabbim! Dünyanın nimetlerini vesile kılarak İslami yaşamama yardım et. Yakınında olamadığım ama maneviyatına sahip olduğum durumlarda beni muhafaza et. Kullarını bağışlama konusunda hiçbir şeyi eksik atmayan rabbim! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini bana da lütfet ve beni affet.

Ferec Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Ferec Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)Ferec Duası Faziletleri ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ferec duasını okuyan kişiler her türlü kötülüklerden korunmaktadır. Bu duayı sık sık okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin kıyametten korunduklarına inanılır. Kıyamet gününde şefkat ile muamele görmek isteyen kişilerin ferec duasını okumaları önerilir. Pişman olunan kötülüklerin iyiliğe dönüşmesi için ferec duasının okunması gerekir. Sınavlardan önce ferec duasının okunması heyecanı önler ve stresi ortadan kaldırır. Ömrün uzun ve bereketli olması için de ferec duasının okunması önerilir.

Ferec Duası Ne Zaman Okunur?

Ferec ya da feraciye duası dilek, hacet ve istekler için okunabilecek bir duadır. Duaya başlamadan önce dilekler için niyet edilir ve istendiği her vakitte okunabilir. Seher vakti okunmasının daha tesirli olduğu bilinir çünkü seher vaktinde kul ile Allah (cc) baş başa olur. Seher vaktinde Allah'ın (cc) rahmeti sonsuzdur ve kıymetli bir vakit olarak kabul edilir. Cuma gecesinde ya da seher vaktinde ferec duasının okunması daha hayırlıdır.

Ferec Duası Kaç Kısımdan Oluşur?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ferec duası üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde halkın gaybet döneminde sınandığı durumlardan bahsedilir. İkinci bölümde Resulü Kibriya'ya ve onun ehli beytine selam gönderdikten sonra onların emirlerine uyma gerekliliği anlatılır. Son bölümde ise Allah'ın (cc) masumların üzerindeki haklarına kafi gelmesi ve insanlara yardım etmesi istenir.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber