Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

İbrahim'e inanmış olan kişiler Hanif şeklinde adlandırılır. Bu kimseler putlara tapmayı reddetmişlerdir ve Hz. İbrahim yolu içinde onun dinine inanan kimselerdir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hanif kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Hanif kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğün içerisinde bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı Hanif kelimesinin anlamı en sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Bunun dışında Hanif kelimesi manası bazı sözlükler içerisinde belirtilmiştir.

Hanif kelimesi ile ilgili menşei ve mana bakımından pek çok görüş bulunur. Arapça kökenli olan bu sözcük için Süryanice, İbranice ya da Habeşçe gibi kökenlerden gelmiş olduğu da söylenmektedir. Hanif kelimesine bakıldığında sözlük anlamı açısından birkaç mana barındırmaktadır. Bu sözcük İslam dini içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Hanif sözcüğünün kısaca kelime manası şu şekilde olmaktadır:

Eğri olan

İslam döneminden önce Allah'ın birliğine inanmakta ve Hz. İbrahim'in dinine bağlı olan kişilerin vasfı

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İslam’da gücü ile bağlı olan kişi ve ilmi ile âmil olan kimseler

Kötü ve eski halinden vazgeçerek doğruluğa yönelmiş olan kişi

Şeklinde çok sayıda karşılığı mevcuttur.

Haniflik Ne Demektir?

Hanif ile Haniflik sözcüklerinin Arapça kökenine sahip olduğu kabul edilmektedir. Hanif sözcüğünün anlamı "pak, tertemiz, duru, arı" biçimindedir. İslam dininin gelmesinden önceki dönemlerde Allah'ın varlığına inanmış Hz. İbrahim'in inancını kabul etmiş olan ve Hz. İbrahim'in yolunu izleyerek onun yolundan giden kimseler Hanif şeklinde isimlendirilmektedir.

Türkçe açısından bakıldığında ise Hanif kelimesinin manası budur. Hanifilik kelimesine bakıldığında ise Hz. İbrahim'in dinine inanmış olan, onun yolundan gidebilen bununla birlikte putlara tapan kimselere zıt olanları ifade etmek amacı ile kullanılır. Hanifiler hem Hz. İbrahim'in inancını kabul etmektedirler hem de Allah'a karşı olan bütün dinlere mensup bulunan kimselere Allah'ı anlatırlar, Allah'a ibadet etmeleri için onları teşvik ederler ve onları Allah'a inanmaya davet ederler. Hanifilerin temel amaçları bu şekildedir.

Hanif Dönemi Nedir?

İbrahim'in dinine inanmış olan ve tevhit inancının yayılmasına yardım eden kişilere Hanif denilmektedir. Kur'an-ı Kerim içerisinde de yer alan Hanifilik esasında Hz. İbrahim'in o dönemde mevcut olan Hristiyanlık veya Yahudilik inançlarına sahip olmamasından dolayı tek inancının tevhit yani Allah'ın birliği ve tekliği olduğunu göstermektedir.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber