Hikaye Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Hikaye Yazma Kuralları Nelerdir?

Hikaye Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Hikaye Yazma Kuralları Nelerdir?

Hikaye Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Hikaye Yazma Kuralları Nelerdir?

Gerçek hayattan alınma veya gerçeğe yakın olayların anlatıldığı romandan daha kısa olan metinlere hikaye denilmektedir. Hikayenin diğer bir adı ise öykü olmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hikaye Nasıl Yazılır? 

Hikaye yazmak için kurgulanmış konunun daha yüzeysel ele alınması gerekmektedir. Roman gibi derin anlatım ve ayrıntılar hikayenin kısa metinlerinde uzaklaştıracak ve konuyu dağıtacağı düşüncesiyle hikaye yazımında tercih edilmemektedir. 

Hikaye Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Hikaye yazmak için bazı konulara riayet etmek yazılacak hikayenin kalıcılığını ve okunurluğunu arttırmaya yardımcı olmaktadır. Hikaye yazmak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Konu seçimi; konu seçimi hikaye yazmak için en önemli başlangıç noktalarındandır. Konunun belirlenmesi hikayenin yazımı ile ilerlemesine kolaylık sağlamaktadır. Karakterlerin belirlenmesi; karakterlerin belirlenmesi konunun onlar üzerinden anlatılmasına yardımcı olması bakımından önemli olmaktadır. Konuyla bağlantılı karakterler belirlenmesi hikayenin anlaşılır olmasına destek olmaktadır. 

Zaman ve mekan; hikaye yazımında konuda geçen olay örgüsünü hangi zamanda geçtiği ve hangi mekanda geçtiği önemli bir unsur olarak belirlenmelidir. Anlatım tekniği; hikayenin nasıl bir anlatım tekniği benimsenerek anlatılacağına karar verilmesi durumudur. Hikayenin anlatılacağı dilin sade ve anlaşılır olmasına dikkat etmek. Hikaye yazımında hikayenin konusu, karakterleri, anlatım teknikleri, zaman ve mekan, sade bir dil kullanmak dikkat edilmesi gerekenler unsurlardır. 

Hikaye Yazma Kuralları Nelerdir? 

Hikaye yazma gerçek veya gerçeğe yakın aktarımların sade bir dil ile kısa betimlemelere yer verilerek anlatılması şeklinde olmaktadır. Hikaye yazmanın kuralı yazarın beklentilerine uyup uymamak ile değişebilmektedir. Örneğin yazar için yazdığı hikayenin hangi okura hitap ettiği yöndeki düşünceleri yazılan öykünün derinliğini ve düşünce yapısını değiştirirken ona göre de kuralları değişebilmektedir. 

Yazar yalnızca çocuklara hitap eden bir hikaye yazmak istediğinde bu hikaye tamamen hayal gücüne ait veya yarı haya gücü yarı gerçek hayattan alınma konuları da içerebilmektedir.  Hikaye yazma kuralları konusunda giriş, gelişme, sonuç kurallarına göre yazılan bir hikayenin okuyucuya sağladığı kolaylık bakımından tercih edilir kılınmaktadır.