Hz. Adem Kimdir? Hz. Adem'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Adem'in Yaratılışı Ve Özellikleri…

Hz. Adem Kimdir? Hz. Adem'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Adem'in Yaratılışı Ve Özellikleri…

Hz. Adem Kimdir? Hz. Adem'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Adem'in Yaratılışı Ve Özellikleri…

Hz. Adem yaratılan ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu nedenle birçok kaynakta onun için ''Ebü'l Beşer'' yani ''insanlığın atası'' ifadesi kullanılır. Peki, Hz Adem kimdir, hayatı nasıl geçmiştir? İşte Hz Adem'in yaratılışı ve özellikleri...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hz. Adem Kimdir?

 İlk peygamber Hz. Adem'in bir diğer lakabı Safiyullah'tır. Safiyullah, Allah tarafından seçilmiş olan demektir.

 Hz. Adem'in Hayatı ve Kıssası

 Allahu Teala Hz. Adem'i yarattıktan sonra Hz. Havva'yı yaratmış ve onlara cennette yaşamalarını emretmişti. Allah, onlara tüm ağaçlardan yiyebilecekleri, yalnızca bir ağaçtan yememeleri gerektiğini, aksi takdirde zalimlerden olacaklarını bildirdi.

 Ancak Allah'ın Hz. Adem'e secde edin emrine itaat etmeyen ve sonsuza kadar lanetlenen şeytan, yılan kılığında cennete girdi. Şeytan, Hz. Adem ve eşine, yasak ağaçtan yedikleri takdirde sonsuza kadar yaşayacakları vesvesesini verdi.

 Allah'ın emrine uymayan Hz. Adem ve Hz. Havva cennetten yeryüzüne indirilerek cezalandırıldı. Ancak sonsuz mağfiret sahibi Allah, öncesinde her ikisinin de tövbesini kabul etti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kuran'ı Kerimde Hz. Adem'in oğulları Habil ile Kabil'in kıssası da anlatılır. İnsanlarla birlikte yeryüzüne indirilen şeytan, Kabil'e de vesvese vermiş ve kardeşini kıskanmasına neden olmuştur. Kuran'ı Kerim'de yeryüzündeki ilk fitnenin Kabil'in Habil'i öldürmesi olduğu yazar.

 Hz. Adem Yaratılışı ve Özellikleri

 Hz. Adem diğer tüm insanlar gibi topraktan yaratılmıştır. Allahu Teala ona ruhundan üflemiş ve ilk peygamber aksırdıktan sonra Elhamdülillah demiştir. Bu nedenle Hz. Muhammed de aksırdıktan sonra Elhamdülillah der ve Hz. Adem'e dua ederdi.

 Melekler, Allah'a yeryüzünde fitne çıkaracak birini mi yaratacaksın diye sorduğunda, Allah, ''ben sizin bilmediklerinizi bilirim'' demiştir. Bakara Suresinin 33. ayetinde Hz. Adem'e tüm isimlerin öğretildiği ve insanın diğer tüm yaratılanlardan daha üstün olduğu bildirilir.

 Hz. Adem çok sabırlı ve bilgili bir peygamberdi. Allahu Teala ona varlıkların isimlerini öğretmiş, bu isimler Hz. Adem aracılığıyla diğer nesillere geçmiştir.

 

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber