Hz. Eyyub Kimdir? Hz. Eyüp'ün Hayatı Ve Kıssası… Hz. Eyyüp'ün Sabrının Hikayesi Nedir?

Hz. Eyyub Kimdir? Hz. Eyüp'ün Hayatı Ve Kıssası… Hz. Eyyüp'ün Sabrının Hikayesi Nedir?

Hz. Eyyub Kimdir? Hz. Eyüp'ün Hayatı Ve Kıssası… Hz. Eyyüp'ün Sabrının Hikayesi Nedir?

Hz. Eyyub, Hz. Musa ve Hz. Harun gibi, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Hz. İshak'ın torunu olan Hz. Eyyub'ün sabrı ve takvası hem ayetlerde hem de hadislerde sık sık övülür. Peki, Hz Eyyub kimdir? İşte hayatı...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hz. Eyyub Kimdir?

 Diğer semavi dinlerin kutsal kitaplarında da (Tevrat ve İncil) adı zikredilen Hz. Eyüp, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Kavmini Hak yoluna döndürebilmek için yıllarca mücadele etmiş, sabrı ve sebatıyla tüm mümin kullara örnek olmuştur.

 Hz. Eyüp'ün Hayatı ve Kıssası

 Hz. Eyüp bir rivayete göre 90, başka bir rivayete göre 120 yıl yaşadı. Kuran-ı Kerim'de, sabırlı olmasıyla bilinen Hz. Eyüp hakkında ''ne iyi kuldur O'' ayeti yer alır.

 Hz. Eyüp'ün Sabrının Hikayesi Nedir?

 Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde sabır, en büyük erdemlerden biri olarak gösterilir. Örneğin Enfal Suresinde, Allahu Teala tüm Müslümanlara sabretmelerini, Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu buyurur.

 Hz. Eyüp, sabrıyla diğer tüm Müslümanlara örnek olmuş peygamberlerin başında geliyor. Şam Bölgesinde yaşayan ve zengin olan Hz. Eyüp, Allah tarafından imtihana tabi tutulmuştur.

 Hz. Eyüp'ün önce evi yanmış ve tüm zenginliği yok olup gitmiştir. Daha sonra evlatları teker teker öldü. Ancak Hz. Eyüp, takva ehli bir peygamberdi. Ölen oğullarının Allah katında olduğunu ve dönüşün yalnızca Allah'a olduğunu biliyordu. Evinden sonra oğullarını bir bir kaybeden Hz. Eyüp şükretmeye ve sabretmeye devam etti.

 Daha sonra hastalanan Hz. Eyüp'ün derisinde pul pul yaralar açılmaya başladı. Yaraları kurtlanmış olmasına rağmen namaz ve oruç ibadetlerini bir gün bile aksatmadı. Kurtların yemediği tek yer dili kalmıştı ki Allah'a şöyle dua etti:

 ''Allah'ım hastalık her yerimi benden aldı götürdü. Bana bir de dilim kaldı. Onu bana bağışla ki sana şükretmeye devam edebileyim.''

 Bu duası üzerine Allah Hz. Eyüp'e ayağını yere vurmasını emretti. Yerden fışkıran su ile tüm yaraları anında iyileşti.