Hz. Şit Kimdir? Hz. Şit'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Şit'in Özellikleri Nelerdir?

Hz. Şit Kimdir? Hz. Şit'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Şit'in Özellikleri Nelerdir?

Hz. Şit Kimdir? Hz. Şit'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Şit'in Özellikleri Nelerdir?

Allahu Teala'nın insanlığa gönderdiği ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. İkisi arasında pek çok peygamber vardır. Hz. Şit de bu peygamberlerden birisidir ve bu nedenle önemli bir zattır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hazreti Şit Kimdir?

 İlk ve son peygamber arasında farklı peygamberler gelip gitmiştir. Her peygamberin kendine göre bir vazifesi ve mucizesi vardır. Hz. Şit, ilk peygamber Hz. Adem'in beşinci oğludur. Hz. Adem'den sonra ikinci peygamber olarak gönderilmiştir. Şit ismi Süryanicede "Allah'ın hibesi" anlamına gelir. Hz. Adem'in çocukları arasında kendisine en çok benzeyen, en fazla sevilen, en güzel ve faziletlisi olan Hz. Şit, kardeşi Kabil'in diğer kardeşi Habil'i öldürmesinden sonra tek olarak dünyaya gelmiştir.

 Hazreti Şit Hayatı ve Kıssası

 Hz. Adem ve Havva'nın çocukları Kabil ve Habil arasında geçenlerden sonra, Allah onlara salih bir evlat olarak Şit'i gönderdi. Şit, Hz. Adem'in çocukları arasında en salihli ve iyi amelli olandı. Aynı zamanda son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'in nurunu taşıyordu. Bu nedenle Adem çocukları arasında en sevileni oydu. Saliha isminde iffetli bir müminle evlendi ve evlilikten doğan oğluna ilmi ve İlahi sırları aşıladı.

 Hazreti Şit Özellikleri

 Hz. Şit, alnında parlayan nur nedeniyle iyi kalpli ve temiz bir mümindi. Ölümünden önce halifeliği oğluna veren Hz. Şit; kimya, sanayi, ilim, matematik, hikmet gibi pek çok şeyle ilgilenir ve bildiklerini paylaşırdı. İnsanlığın dünyaya yayılmaya başladığı bir dönemde peygamber olan Hz. Şit, onlara İslam'ın güzelliklerini ve emirlerini öğretmeye çalıştı. Bu nedenle onun döneminde dünyaya huzur ve iyilik hakimdi. Haram ve kötülüklerden kaçınarak birbiriyle iyi geçinen insan toplulukları vardı. Hz. Şit, kazzaz, Hallac ve nessac olarak çalışırdı. Ayrıca örgü ve dokumacılığın da ilk kurucusuydu.