Hz. Zülkarneyn Kimdir? Hz. Zülkarneyn'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zülkarneyn'in Yaptığı Set Nerede?

Hz. Zülkarneyn Kimdir? Hz. Zülkarneyn'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zülkarneyn'in Yaptığı Set Nerede?

Hz. Zülkarneyn Kimdir? Hz. Zülkarneyn'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zülkarneyn'in Yaptığı Set Nerede?

Zülkarneyn ismi dini kaynaklarda kimi zaman karşımıza çıkmakta olup merak uyandırmaktadır. Zülkarneyn ismi "iki asır sahibi" anlamına gelmektedir. Kuran'ı Kerim'de Kehf suresinde ise Hz. Zülkarneyn'den bahsedilmektedir. Kuran'ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülkarneyn'in nebi olup olmadığı hususu tam olarak bilinmemekle birlikte pek çok alime göre kendisi peygamberdir. Hz. İbrahim ve Hz. Hızır ile aynı dönemde bir başka deyişle M.Ö 2000- 2200 yılları arasında yaşadığı belirtilmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz. Zülkarneyn Kimdir?

 Kehf suresi'nin Hz. Zülkarneyn ile ilgili ayetleri incelendiğinde onun yeryüzünün her noktasına ulaşabildiği Hz. Süleyman gibi O'na da Allah'ın birçok üstün özellik bahşettiği anlaşılmaktadır. Hz. Zülkarneyn'in Hz. İbrahim'in duasını aldığı ve onun döneminde yaşadığı belirtilmektedir. Asıl adı İskender olan bu zatın, bir peygamber olduğu inancı yaygındır. Aynı zamanda hükümdar olduğu dile getirilen Hz. Zülkarneyn, Doğu'ya ve Batı'ya karşı çok sayıda sefer düzenlediği kaynaklarda yer almaktadır.

 Hz. Zülkarneyn'in Hayatı ve Kıssası

 Hz. Zülkarneyn'in yecüc ile mecücleri bir duvar örmek sureti ile hapsettiği hususu da onunla ilgili bigiler arasında yer alıyor. Hayatına dair kaynaklarda hem peygamber hem hükümdar olan Hz. Zülkarneyn'in sahip olduğu saltanatı her daim insanların selameti ve hayrı için kullandığı vurgulanmaktadır. Barışa son derece önem Hz. Zülkarneyn zulmedenlere karşı büyük bir mücadele vermiş onlarla cesurca savaşmıştır. Ölümüne kadar da Allah'ın emirlerini tebliğ etmiştir.

 Hz. Zülkarneyn'in Yaptığı Set Nerede?

 Bediüzzaman Hazretleri'ne göre Hz. Zülkarneyn tarafından yapılan set; Hindistan ile Çin'in kuzeyinde bulunan uzun bir dağ silsilesi olan heybetli Himalayalar civarında yer almaktadır. Bu konuda şöyle buyurur:

 " Ye'cüc ve Mecüc'üm ve tabiri diğerle tarih dilinde Mançur ile Moğol denilen ve alem-i beşeriyeti kaç defa alt-üst eden ve Himalaya Dağları'nın arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden vahşi kavimler ve yağmacı milletlerin Hind ve Çin'deki zulüm gören kavimlere tecavüzlerini durdurmak amacı ile o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzunca bir set yaptığı ve zulüme yönelik hücumlara çoğu zaman engel olduğu..." (16. Lema)