İsmi Azam Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: İsmi Azam Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

İsmi Azam Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: İsmi Azam Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

İsmi Azam Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: İsmi Azam Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

İsmi Azam duası Allahu Tealanın en büyük isminin yer aldığı alimlerce bildirilen bir duadır. Esmaül hüsna içerisinde yer alan ismi azam ise Allahu Tealanın isimleri arasında en büyük ismi olarak bilindiği ve ismi azam ile yapılan duanın geri çevrilmediği hakkındaki hadislerden dolayı önemli ve çok kıymetli olmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İsmi Azam Duası Türkçe Yazılışı ve Arapça Okunuşu 

 İsmi Azam duasının Türkçe yazılışı ve Arapça okunuşu şöyledir;

 Bismillahirrahmanirrahim 

 Allahümme inni eselüke bi enni Lekel hamdü la ilahe illa entel Mennanu, ya Hannanu ya Mennanu, ya Bediassemavati vel ardi ya Zel Celali Vel İkram. Ya Hayyu Ya Kayyum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. Allahümme inni eselüke bi enni Eşhedü enneke entel La ilahe illa entel ehadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad. 

 Elif lam mim Allahu La İlahe İlla Hüvel Hayyül Kayyum. Ve ilahuküm ilahun Vahidun La ilahe illa Hüver'Rahmanür'Rahiym. Ya Zel Celali Vel İkram. Ya Erhamer'Rahimiyn. 

 Allahümme inni eselüke bi enni entAllahu La ilahe illa entel Vahidül Ehadül Ferdül Samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad. La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir. La ilahe illallahu vela Havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyül Azim. Eselüke bismikel eazzel ecellil Ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Elhamdülillahi ve Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber. Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyül Azim.

 İsmi Azam Duasının Anlamı 

 İsmi Azam duasının anlamı şöyledir; 

 Allahtan başka ilah yoktur. Ancak Celil ve Cebbar olan O' dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak O btün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtendir. Allahtan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü yaratan O'dur. Allahtan başka ilah yoktur. Tektir şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz O'na Hamdü sena ederiz. Allahtan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O' tektir ortağı yoktur. Tek bir Allahtır. Biz O'na ibadet ederiz. Biz O'na Şükrederiz. Muhammedi O'nun Rasulüdür. Hay ve Kayyum O'dur. Allahın rahmeti mahlukatın en hayırlısı olan Muhammedin ve Ashabının hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allahım beni mağfiret eyle. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah Rahmetinle beni yargıla Şüphesiz ki Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İsmi Azam Duasının Faziletleri ve Faydaları 

 İsmi Azam duası içerisinde Esmaül hüsna olan ve Esmaül hüsna arasında İsmi Azamın olduğu kuvvetle bilinen Allahu Tealanın isimlerinin yer aldığı bir duadır. İsmi Azam Hazreti Peygamberin tam olarak bildirmediği ve bildirmeyişinin nedeni ise duaların İsmi Azam vesilesiyle çok çabuk kabul olmasından bu özelliği insanların kötü durumlar için de kullanmaya meyilinden kaynaklanmaktadır. 

 Alimler Esmaül hüsna içerisinde bulunan İsmi Azam olması yüksek olarak gördükleri Esmaları İsmi Azam duasında bir araya getirerek bildirmişlerdir. Bu duanın en önemli hikmeti ve faydası ise duaların kısa zamanda kabul olmasına vesile olmasıdır. İsmi Azam duasının okunmasında iyi niyetli ve edilecek duaların herkesin hayrına olmasına niyet etmek çok faziletli olmaktadır. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber