Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Kadir isminin anlamı bu isme sahip olan kişiler tarafından ve çocuklarına bu ismi koymayı düşünenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kadir ne demek, Kur'an'da geçer mi? İşte Kadir TDK sözlük anlamı...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kadir isminin anlamı ve Kur'an'da geçip geçmediğine ilişkin tüm detaylar ve ismin analizi merak ediliyor.

Arapça kökenli Kadir isminin ilk anlamı değer, yan anlamı ise itibardır. Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi anlamına gelir. Ülkemizdeki en popüler 35. isim olan Kadir, Arapça konuşulan ülkelerde ''Abdülkadir'' şeklinde kullanılır. Abdülkadir, her şeyi yapmaya muktedir olan Allah'ın kulu demektir.

 Kadir İsminin Anlamı Nedir?

 Ülkemizde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kadir, kıymet, ehemmiyet ve önem anlamına gelir. Bu kelime ''kadir kıymet bilmek'' deyiminde de geçer. Bunun dışında çok şanslı olan kişiler için ''Kadir Gecesinde Doğmuş'' deyimi kullanılır.

 Kadir isminin diğer anlamı şan, şeref, itibar ve saygınlıktır. Kelimenin üçüncü ve son anlamı ise basamak, merhale ve ölçüdür. Kelime, bu anlamıyla birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin kadr-i kifayet yeterli ölçüde; kadr-i kıllet ise az miktarda demektir.

 Kadir İsmi Kuran'da Geçer mi?

 Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Kadir, Kuran'ı Kerim'de kırktan fazla yerde geçer. Abese Suresinden sonra nazil olan Kadir Suresi toplam 5 ayetten oluşur. Kadir Suresinin ilk ayetinde Kuran'ın Kadir Gecesinde indirildiğinden bahsedilir. Bu nedenle Kadir Gecesi tüm Müslüman alemi için kutsal kabul edilir.

 Surenin ikinci ayetinde Kadir Gecesinin anlam ve mahiyetinin peygamberler dahil hiç kimse tarafından tam olarak bilinemeyeceğinden bahsedilir. Müteşabih bir sure olan Kadir Suresi, birçok müfessir tarafından farklı şekilde tevil edilip yorumlanmıştır.

 Surenin üçüncü ayetinde Kadir Gecesinin bin aydan daha değerli ve önemli olduğu bildirilir. Bu gecede edilen tüm dualar ve tövbeler Allahu Teala tarafından kabul edilir. Allah'a şirk koşma dışında tüm günahlar bağışlanır. Bu nedenle Kadir Gecesinde takva sahibi tüm mümin kullar ibadet eder ve geçmiş günahları için mağfiret diler.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Surenin dördüncü ayetinde başta Cebrail Aleyhisselam olmak üzere tüm meleklerin Allah'ın huzurundan yeryüzüne indirildiğinden bahsedilir. O gece sabah ezanına kadar her yer meleklerle birlikte nurla kaplanır

 Kadir TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Kadir kelimesinin sözlük anlamı manevi değerdir. Kişinin saygınlığını arttıran her türlü üstün vasıf ve nitelik kadir olarak nitelendirilir.

 İslam inancına göre Allah'ın bir şeyi yaratması demesi için ''Ol'' demesi yeterlidir. Allah'ın sonsuz kudret ve güç sahibi olması, O'nun Kadir ismine karşılık gelir. Allah, Kadir'dir. Her şeye gücü yetendir. O kainatı ve dünyayı örneği ve benzeri olmadan yaratmıştır.

 Kadir Gecesi Ne Demek?

 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gününe tekabül eden gecesidir. Kuran'ı Kerim o gece indirilmeye başlanmıştır.

Göktuğ İsminin Anlamı Nedir? Göktuğ İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Göktuğ İsminin Anlamı Nedir? Göktuğ İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?