Kısmet Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kısmet Açmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Kısmet Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kısmet Açmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Kısmet Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kısmet Açmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen ve bu yönde Allah'tan (c.c.) yardım dileyen insanlar istek için bazı dua ve sureler ile yakarışta bulunurlar. Makatları yapacakları duanın Yüce Allah'ın (c.c.) kabul ettiği dualar arasında olması ve kabul olmasıdır. Bu manada çeşitli dua şekilleri bulunmaktadır. burada en önemli olan hayır ve şerrin Allah'tan (c.c.) geldiğini unutmamak ve kısmetin açılması yönünde ondan dilemektir. Duaların yapılış şekilleri, kaç kere okunması gerektiği, ne zamanlarda okunması gerektiği gibi hususlar İslam Alimleri tarafından tecrübe edilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

  Kısmet Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı 

 Kısmet aramak için okunan ve bilinen duaların sayısı bir hayli fazladır. Hepsinin temelinde Allah'tan (c.c.) dilemek ve beklemek vardır. Çünkü sadece Allah'tan (c.c.) sonuç beklenen dualarda hayır vardır. Kuran'da ve sünnette Müslümanlara öğretilmiş olan ve İslam Alimlerince kabul görmüş dualar bulunmaktadır. Kısmet duaları Salih bir Allah dostundan istenebileceği gibi kişinin kendi dua etmesi de uygun olacaktır.

 Kısmet Duası Türkçe Okunuşu ile Anlamı

 Kısmet duası olarak bilinen ve Cuma günleri daha çok okunması tavsiye edilen dualardan bir tanesi şöyledir:

 - Bismillahirrahmannirrahim

 - Rabbi innilime enzelte ileyyi minhayrin fakiru. Anlamı:

 - Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile

 - Allah'ım! Bana göndereceğin her türlü hayra muhtacım

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Fetih Suresi Türkçe Okunuşu

 Kuran-ı Kerimin 48. suresi olan Fetih suresinin de sıkıntılardan kurtulmak ile duaların ve kısmetlerin kabulü için okunması tavsiye edilmektedir. Bu sure Kuran'ın 510. sayfasından başlamakta olup, toplamda 29 ayetten oluşmaktadır. İçerisinde fethi ve müjdeleri içeren bu sure Medine döneminde nazil olmuştur. Fetih suresinin ilk beş ayeti şu şekildedir:

 - İnna fetahna leke fetham mübına (1)

 - Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike vema teahhara ve yütimme nımetehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma (2)

 - Ve yensurakellahü nasran azıza (3)

 - Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma (4)

 - Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma (5)

 Fetih Suresi Anlamı

 Senin geçmiş ve gelecek tüm günahını Allah’ın affetmesi, sana nimetini tastamam vermesi, seni dosdoğru yol üzerinde yürütmesi ve Allah’ın sana güçlü bir biçimde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. (1,2 ve 3. ayetlerin meali)

 İmanlarına iman katsınlar diye Müslümanların kalplerine huzur ile güven aşılayan da Allah'tır. Göklerin ve yerin bütün askerleri yalnız O’na aittir ve O Allah her şeyi bilir ve yerinde yapar. (4. ayet anlamı)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Böyle yapmıştır ki, mümin erkekleri ile mümin kadınları, orada sürekli kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. (5. ayet anlamı)

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber