hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Koyunhisar Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri: Koyunhisar Savaşı Kimler Arasında Yapıldı? Kısaca Önemi Nelerdir?

  Koyunhisar Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri: Koyunhisar Savaşı Kimler Arasında Yapıldı Kısaca Önemi Nelerdir
  expand

  Koyunhisar Savaşı, Osmanlı Devleti’nin tarihi bakımından önemli bir yere sahip savaşlardan bir tanesidir. Koyunhisar Savaşı, Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı savaş olarak kabul edilmektedir. Neden olarak da gösterilense Türk törelerine göre devlet unvanını kazanabilmek için bir zafer kazanma koşulunun olmasıdır. Osmangazi’nin önderliğinde Osmanlı Beyliği’nin ordusu Koyunhisar savaşında Bizans ordusunu mağlup etmiştir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Koyunhisar Savaşı, Bafeus Muharebesi olarak da bilinmektedir. 18-27 Temmuz 1302 tarihinde Osmanlı Beyliğiyle Bizans İmpartorluğu arasında yaşanmıştır. Bizans ve Osmanlı arasında yapılan ilk savaştır. Koyunhisar Savaşı, Osmanlı beyliğinin zaferiyle neticelenmiştir.

  Koyunhisar Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

  Bafeus Muharebesi yani Koyunhisar Savaşı, 18 – 27 Temmuz 1302 senesinde Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Savaş, günümüz Bursa Yenişehir ilçesinde bulunan Hamidiye Köyünde yaşanmış ve bu savaş 9 gün devam etmiştir. Yaşanan 9 günün ardından Osmanlı Beyliği’nin zaferiyle neticelenmiştir.

  Koyunhisar Savaşı’nın Kısaca Özeti

  Osmanlı Beyliği, kuruluşunun hemen sonrasında Bilecik’in Yenişehir ilçesini kuşatarak ele geçirmiştir. Daha sonraki hedefleri İznik ve ardından da Bursa’dır. Osman Gazi yönetimindeki Osmanlı ordusu, İznik’i kuşatmıştır. Bu kuşatma üzerine Bizans valileri (tekfurları) imparatordan destek istemişlerdir. Bizans da yardım çağrısına karşılık Heteriarch Muzalon komutasında 2 bin kişilik bir ordu göndermiştir. Bu ordunun İznik’i koruma için gönderildiğini duyan Osman Gazi, Bizans ordusuyla Tekfurların ordusu bir araya gelmeden, Bizans ordusuna saldırmıştır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bizans Ordusu İznik’e doğru giderken, Osmanlı ordusu Bizanslıları Koyunhisar konumunda karşılamıştır. Osmanlı’nın karşı hamlesini beklemeyen Bizans ordusu, karşılarında 5 bin kişilik Osmanlı ordusuyla karşılaşmışlardır. Kendi ordusundan 2,5 kat daha çok olan Osmanlı ordusu karşısında çok kayıp vermemek için çarpışarak gerisingeriye çekilmişlerdir. Bizanslılar gemilerine binerek geri Bizans’a dönmüşlerdir.

  Koyunhisar Savaşı’nın Kısaca Önemi

  Koyunhisar Savaşı yaşandığı sırada Osmanlı hala bir beylikti. Kimi tarihçilere göre Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği’nden devlete geçişini sağlayan bir muharebe olarak nitelendirilmiştir.

  Koyunhisar Savaşının en mühim niteliği Bizans ve Osmanlı arasında gerçekleşen ilk muharebe olmasıdır. Bizans İmparatorluğu’nun Koyunhisar Savaşı’nın ardından zayıfladığı iyice ortaya anlaşılmıştır.

  Osman Gazi'nin Anadolu üzerinde tanınmasını sağlayan bir savaştır. Her yerden bireyler Osman Gazi yönetimindeki orduya katılmak için akın etmişlerdir.

  Koyunhisar Savaşı Anadolu üzerindeki topraklarda değer elde eden Osmanlı Beyliği’nin devlet olma yolundaki ilk girişimidir. Kimi tarihçilere göre Osmanlı Beyliği’nin devlet olduğu savaş şeklinde bilinmektedir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Koyunhisar Savaşı’nın Nedenleri

  Osmanlı’nın fetih politikalarını izleyerek ilerlemeye başlaması savaşın ilk sebepleri arasındadır. Osmanlı’dan çekinen Bizans tekfurları (vali) imparatordan destek istemişlerdir. Savaşın asıl başlama sebebiyse Bizans imparatorunun Osmanlı’yı engelleyerek ona son vermek istemesidir.

  Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’daki ilerleyişini kendi gücü ile durdurmaya çalışmaktır.

  Bizans’ın Osmanlı Beyliği’nin fetih politikalarından dönmesini sağlamak, durdurmak ve yok etmek.

  Bizans çıkarlarının korunmasını sağlayarak ve Osmanlı Beyliği’nin Bizans topraklarını elde etmesine engellemek.

  Osmanlı Beyliği bakımından ise fetihlerin devam etmesini sağlayarak ve güçlü devlet anlayışı için adım atarak ilerlemek.

  Osmanlı Beyliği’nin hedefi ise Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasını sağlayarak, Bizans'a karşı galip gelmek ve Anadolu'da tanınır vaziyete gelmek.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Koyunhisar Savaşı’nın Sonuçları

  Bizans İmparatorluğu tarafından tehdit olduğu düşünülen Osmanlı Beyliği gücünü kanıtlama imkânı bulmuştur.

  Koyunhisar Savaşı’nda zayıf durumda olan Bizans İmparatorluğu yenilgiye uğratılarak daha da zayıf duruma getirilmiştir.

  Savaşın kazanılmasından sonra Osman Gazi daha fazla tanınmaya başlamıştır. Bu sayede Osmanlı Beyliği bölgeden saygı kazanmış ve Anadolu'nun diğer bölgelerinden Osmanlı Beyliğine katılımlar yaşanmaya başlamıştır.

  Bizans İmparatorluğu’nun paralı askerlerine karşı galip gelinen ilk savaş olup Osmanlı Beyliği için mühim bir yere sahiptir.

  Osmanlı Beyliği savaşı kazanmış fakat Osman Beyin yeğeni Aydoğdu Bey hayatını kaybetmiştir. Aydoğdu Beyin mezarı Koyunhisar beldesinin girişine yapılmıştır.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow