Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

Sözlükte yaklaşmak ya da Allah’a yakınlaşmaya vesile olabilen şey manasına gelen kurban kelimesi dinî açıdan Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın rızasına ulaşabilmek amacı için ibadet maksadı ile beraber, belli koşulları taşıyabilen hayvanı usulüne uygun olacak bir biçimde kesmeyi ve bu gayeyle kesilmiş olan hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti günümüzde sıklıkla yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Bu ibadet ile Allah’ın rızasını kazanmak ümit edilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kurbanlık Hayvan Dişi mi, Erkek mi Olmalıdır?

 Deve, sığır ve benzeri büyükbaş hayvanlar ile koyun ya da keçi gibi küçükbaş olan hayvanların belirli koşulları taşımaları ile birlikte, erkek olsun ya da dişi olsun fark etmeksizin kurban şeklinde kesilebilecekleri konusu Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerinde ve uygulamalarında görülmüştür.

 Kurban edilecek olan hayvanın cinsiyetinin ne olduğu, kurban ibadetinin fazileti bakımından herhangi bir ölçü olmamaktadır. Bunun dışında sığırın dişi olanının kurban edilmesinin daha faziletli olduğu görüşünü de ileri süren kimi fakihler mevcuttur. Bahsedilen görüşü söz konusu olan fakihlerin yaşamış oldukları toplum ve dönemin koşullarına göre değerlendirmek çok daha isabetli olmaktadır.

 Günümüzde Kurbanlıkların Cinsiyeti İbadeti Etkiler mi?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Tarıma dayalı olan bir toplum içerisinde erkek sığırın kuvvetinden daha çok yararlanılma olanağının mevcut olması göz önünde bulundurulması ile birlikte böyle dişi kurbanlığın seçilmesi görüşünün ortaya atılmış olma olasılığı yüksektir. Ayrıca bu görüşler, dinin değişmez olan bir esası gibi kabul edilmesi yanlış bir tutum olacaktır. Bunlar, toplum yararı göz önünde bulundurulması vasıtası ile ortaya atılmış olan görüşleri ifade etmektedir.

 Günümüzde de aynı durumdan hareket ederek dişi olan sığırların kurban edilmesi durumunun hayvan üretimine zarar vermesi halinde, erkek sığırların daha fazla tercih edilmesi uygun olmaktadır. Bununla birlikte kurbanlık hayvanın erkek ya da dişi olması, kurbanın geçerlilik koşulları arasında yer almamaktadır. Sonuç itibari ile bakıldığında günümüzde kurbanlığın cinsiyeti, kurban ibadetinin yerine getirilmesi üzerinde bir engel değildir. Erkek veya dişi kurbanların hangisinin kesileceği konusunda herhangi bir şart ya da kural bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı kurbanın cinsiyeti bu ibadet kapsamında herhangi bir önem taşımamaktadır.

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber