hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Küsuf namazı nedir, ne zaman, nasıl kılınır? Küsuf namazı kaç rekat? Küsuf namazı (Güneş tutulması) kılınışı!

  Küsuf namazı nedir, ne zaman, nasıl kılınır Küsuf namazı kaç rekat Küsuf namazı (Güneş tutulması) kılınışı
  expand

  14 Ekim 2023 Güneş tutulması nedeniyle Küsuf namazı kılınışıyla ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Türkiye'den gözlemlenmeyecek olan tutulmada namaz kılmak isteyen ve yaratıcısına dua edecek olanlar Küsuf namazını sorguluyor. Küsuf namazı, Güneş tutulması olduğu zaman kılınan namaz olarak bilinmektedir. Peki, Küsuf namazı nedir, nasıl, kaç rekat kılınır? İşte Küsuf namazı kılınışı...

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Yılın en önemli gök olaylarından biri olan 14 Ekim Güneş tutulması bugün meydana geliyor. Güneş tutulmasında kılınacak Küsuf namazı ilgi ile takip ediliyor. Küsuf ve husuf kelimeleri Güneş ve Ay tutulması hakkında birbirinin yerine kullanılmakla birlikte fıkıh ve astronomi literatüründe genellikle Güneş tutulması için Küsûf, Ay tutulması için Husuf kelimesi yaygınlık kazanmıştır.Küsuf namazı, güneş tutulması (güneşin ay tarafından örtülmesi) esnasında kılınan bir sünnet namazıdır. Bu namaz, kıyamet alametlerinden biri olmadığı halde, bazı insanlar için korkutucu bir olay olarak algılandığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu tür olaylarda Allah'a yönelmeyi ve O'ndan mağfiret dilemeyi tavsiye etmiştir.

  KÜSUF NAMAZININ BAZI ÖZELLİKLERİ:

  • Küsuf namazı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in güneş tutulduğunda kıldığı ve ümmetine tavsiye ettiği bir sünnet namazıdır.
  • Küsuf namazının vakti, güneş tutulmasının başlangıcından itibaren kılınabilir ve tutulma sona erene kadar devam eder.
  • Genellikle 2 rekat olarak kılınır. Ancak, bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu namazı 4 rekat olarak da kılmıştır.
  • Küsuf namazında, Fatiha'dan sonra uzun surelerin okunması sünnettir. Özellikle Bakara Suresi gibi uzun surelerin okunduğu rivayet edilmiştir. Namazda uzunca rükû ve secdeler de yapılması tavsiye edilir.
  • Namaz kılındıktan sonra ya da namaz sırasında, Allah'tan af ve mağfiret dilemek, dua ve istiğfar etmek sünnettir. Çünkü güneş ve ay tutulması, Allah'ın kudretini gösteren alametlerdendir.
  • Eğer mümkünse, Küsuf namazı camide cemaatle kılınmalıdır. Fakat evde veya başka bir yerde de kılınabilir.

  Küsuf namazı nedir, ne zaman, nasıl kılınır Küsuf namazı kaç rekat Küsuf namazı (Güneş tutulması) kılınışıKÜSUF NAMAZI NEDİR, KAÇ REKATTIR?

  Küsuf namazı, Güneş tutulmasında kılınmaktadır. Husuf namazı ise Ay tutulması olduğu zaman kılınması gereken bir namaz türüdür. Küsuf, sözlükte karşılığı örtmek, kararmak anlamına gelmektedir. Hadis kaynaklarında, aralarında bazı rivayet farklılıkları bulunmakla birlikte Güneş tutulduğu zaman Hz. Peygamber'in Küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bu hadislerde Resûl-i Ekrem'in bu namaz sırasında kıraati uzun tuttuğu, namazı tamamlayınca güneş ışığının tekrar ortaya çıkmasından sonra cemaate hitap ederek, "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" dediği, bazı rivayetlerde ise Allah resulünün bu iki hadiseye şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle âzat edilmesini istediği ifade edilir (Buhârî, "Küsûf", 1, 2, 6, 9, 15, 17, 19; "Bed?ü'l-?al?", 4; "?It?", 3; Müslim, "Küsûf", 1-4, 10, 29; Nesâî, "Küsûf", 10).

  Hanefî fakihlerine göre Küsûf namazı en az iki rek‘at olup dört veya daha fazla rek‘at olarak da kılınabilir. Her iki veya dört rek‘atta bir selâm verilir. Diğer nâfile namazlarda olduğu gibi her rek‘atta tek rükû ve iki secde yapılır. İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise küsûf namazı her rek‘atta uzunca bir sûrenin okunduğu kıyamdan ve rükûdan sonra tekrar aynı şekilde kıyam ve rükû yapılarak iki rek‘at olarak kılınır.

  KÜSUF NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

  Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. İmam'ın Güneş tutulması namazını cemaatle kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir.  Ay tutulma namazı ise cemaatsiz kılınır. Bu namazların Mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece Güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Hanefîler'e, Hanbelîler'e ve İmam Mâlik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsûf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlîl ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Mâlik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsûf namazının zeval vaktinden sonra kılınması câiz değildir. Vaktinde kılınamayan Küsûf namazı kazâ edilmez.

  KÜSUF NAMAZI KILINIŞI

  1. Rekat

  "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  2. Rekat

  Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

  KÜSUF NAMAZININ HİKMETİ

  Küsûf namazına kıyas edilerek sel, deprem, fırtına vb. tabii âfetlerin meydana geldiği zamanlarda bu namaza benzer bir namaz kılmanın müstehap olduğunu ifade edenler de vardır. Nitekim İbn Abbas’ın deprem sırasında bu şekilde bir namaz kıldığı nakledilir. Ancak aralarında İmam Mâlik ve İmam Şâfiî’nin de bulunduğu çoğunluk bu görüşe katılmaz.

  Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah’ı anma ile meşgul olmak, sırf Hz. Peygamber’in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah’a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O’na şükran duygularını ifade etmek, O’ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow