hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Melekler İle İlgili Ayetler Ve Mealleri... Kuran-I Kerim'de Melekler Hakkındaki Tüm Ayetler...

  Melekler İle İlgili Ayetler Ve Mealleri... Kuran-I Kerimde Melekler Hakkındaki Tüm Ayetler...
  expand
  KAYNAKCnnturk.com

  Allah'ın (cc) emirlerini uygulamak ile yükümlü olan ruhani varlıklar meleklerdir. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olmak üzere dört büyük melek vardır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Melekler İle İlgili Ayetler ve Mealleri...

  Bakara 30. ayet: 'Hani Rabbin meleklere: 'Ben yer yüzünde halife yaratacağım' dediği zaman onlar: 'Orada fesatlık çıkaracak ve kanlar dökecek olan birini mi yaratacaksın? Halbuki biz, seni övgü ile tesbih ve takdis ediyoruz' dediler. Allah (cc) da onlara 'Ben sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim' buyurdu.

  Bakara 31. ayet: 'Allah (cc) Adem'e isimlerin tümünü öğretti, sonra onları meleklere gösterip: 'Hadi, doğru söylüyorsanız bunların da isimlerini bana verin' buyurdu.'

  Bakara 32. ayet: 'Melekler: 'Seni tesbih ve her şekilde noksanlıktan tenzih ederiz! Senin öğrettiklerinden başka hiçbir şeyi bilmeyiz. Elbette her şeyi hakkı ile bilen, her hükmü ve işi hikmetli, sağlam olan sensin' dediler'

  Bakara 33. ayet: 'Allah (cc) 'Ey Adem, bunlar isimlerini de bana söyle' dedi. Adem isimleri bildirince, Allah 'Size 'göklerin ve yerin gaybını ben bilirim, sizin açıkladığınızı ve gizlediğinizi de bilirim' dememiş miydim?' buyurdu.'

  Bakara 34. ayet: 'Meleklere: 'Adem'e secde edin! dediğimiz zaman İblisin dışındakiler secdeye kapandı. İblis de direnerek bundan kaçtı ve kafirlerden oldu.'

  Kuran-ı Kerim'de Melekler Hakkındaki Tüm Ayetler...

  Bakara suresi 98. ayet: 'Kim ki Allah'a (cc), meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa, Allah da (cc) o kafirlerin düşmanı olur.'

  Bakara suresi 161. ayet: 'Dini gerçekleri inkar edenler ve kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın (cc), meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerine olur.'

  Bakara suresi 176. ayet: 'Bu azabın sebebi, inkar etmiş oldukları kitabı Allah'ın (cc) gerçeği ortaya koymak için indirmesidir. Bu kitap hakkında bir anlaşmazlığa düşenlerse elbette sevaptan ve haktan tamamen uzaklaşmışladır.'

  Bakara suresi 210. ayet: 'Yoksa İslam'a girmeyen bu akılsızlar, Allah'ın (cc) melekler ile beraber bulutların gölgelerinin arasından çıkıp yanlarına gelmesini ve defterlerinin dürülmesini mi beklerler? Zaten sonunda her şey Allah'a (cc) döner.'

  Melekler Neden Yaratılmıştır?

  Melekler Allah'ın (cc) emirlerini uygulamak ile görevli olan nurdan yaratılmış ruhani varlıklardır. İblis ve cezalandırıcı olan melekten ateşten yaratılmıştır. Meleklere iman etmek imanın altı şartı arasındadır. İslam'a göre meleklerin cinsiyeti yoktur, yemezler ve içmezler.

  Dört Büyük Melek Nedir?

  Cebrail: Peygamberlere vahiy getirmek, onlara Allah'ın (cc) emirlerini ve yasaklarını bildirmek ile görevli olan dört melekten biridir.

  Azrail: Eceli gelen canlıların ruhlarını teslim alır, ölüm meleği olarak da bilinir.

  Mikail: İnsanlara rızıklarını ulaştırır ve Allah'ın (cc) iradesi ile tabiat olaylarını gerçekleştirir.

  İsrafil: Kıyamet günü geldiğinde Sur borusunu üflemek ile görevli olan melektir.

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow