Rabbişrahli Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Rabbişrahli Sadri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Rabbişrahli Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Rabbişrahli Sadri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Rabbişrahli Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Rabbişrahli Sadri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Rabbişrahli Duası olarak bilinen dua aslında Kuran-ı Kerim’de Taha Suresi’nde geçen ayetlerdir. Hz. Musa’nın yaptığı bir duadır ve bu duada dilinin ve göğsünün açılmasını temenni etmiştir. Taha suresi Kuran-ı Kerim’de 20. Suredir ve sure 135 ayetten oluşmaktadır. Ta-ha surenin başındaki hurufu mukatta harflerinden alır. İşte Rabbişrahli duası Türkçe ve Arapça okunuşu ile Rabbişrahli duası faziletleri ve meali...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

  Rabbişrahli Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

 Duaya ‘rabbişrahli’ denilmesinin deneni, Rabbişrahli şeklinde başlamış olmasıdır. Duanın Arapçası şu şekildedir:

 Taha Suresi 25: Gale rabbişrahlii sadri

 Taha Suresi 26: Ve yessirlii emrii.

 Taha Suresi 27: Vahlül ugdeten millisanii.

 Taha Suresi 28: Yefkahüü gavlii

 Ayetlerin anlamı şu şekildedir:

 Taha Suresi 25:’Dedi ki (Musa): ‘Rabbim, göğsümü aç’

 Taha Suresi 26 :’ Bana işimi kolaylaştır’

 Taha Suresi 27 : ‘Dilimden bağı/düğümü çöz’

 Taha Suresi 28:’ Ki söyleyeceğim şeyleri anlasınlar/kavrasınlar.’

 Bu ayetler aynı zamanda duadır ve kişi bir işe başlayacağı zaman veya bir seminer vereceği zaman bu duayı okumalıdır. Konuşma cesaretinin kaybolduğu zamanlarda bu dua edilebilir. Ancak konuşulacak veya anlatılacak şeyin haram olmaması gerekir. Yani kız arkadaşıyla veya erkek arkadaşıyla konuşma cesareti elde etmek için bu ayetler okunmaz.

Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Rabbişrahli Sadri Duası Faziletleri ve Faydaları (Tefsir ve Diyanet Meali Dinle)

 Rabbişrahli duası olarak bilinen Taha 25-28’inci ayetler Hz. Musa ile ilgilidir. Allah-u Teala Musa aleyhisselam’a Firavuna gitmesi için emir vermiştir. Taha Suresinde Hz. Musa aleyhisselam’ın Tur dağına gidişi, orada Rabbimizle konuşması ve ardından Rabbimizin Musa aleyhisselam’ı Firavun’a göndermesini konu almaktadır.

 Asasının Tur dağında yılana dönüşmesi, elini koltuğun altına soktuğunda güneş gibi parlaması, Hz. Musa aleyhisselam’ın mucizelerindendir. Bu mucizeler karşısında Musa aleyhisselam dehşete düşmüştür. Allah-u Teala Musa aleyhisselam’a korkmamasını ve yılana dönüşen asasının tekrar asaya dönüşeceğini bu nedenle korkmadan onu tutmasını emretmektedir.

 Bu mucizeler sonrasında Taha Suresi 24. Ayette Allah-u Teala firavuna gitmesini ve onun azdığını buyurmuştur. Firavun herkesin kendisine kayıtsız şartsız itaat etmesini ve tapmasını istemiştir. İstediği gibi kanunlar yaparak azmıştır. Bu nedenle Allah’a ve Rasulüne itaata çağrılmaktadır. Musa aleyhisselam Firavun’u Allah’a itaate çağırmıştır ve insanlar üzerinde keyfi hareket etmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur.

 Azan ve azgınlaşan firavunu uyarmak için Musa aleyhisselam yola çıktı. Musa aleyhisselam göğsünde ve dilinde bir ağırlık hissetti ve Taha 25-28 de geçen duayı etmiştir. Bu dua özellikle insanlara bir şey anlatmak isteyenler için önemlidir. Bu ayetleri sık sık okuyan kişi topluluk karşısında veya birine bir şey anlatacağı zaman zorluk yaşamaz. İslam'da konuşmacılar Rasulullah aleyhisselam'a salat ve selamdan sonra bu ayetleri okuyabilir ve daha sonra konuşmaya geçebilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Ehli sünnet bazı alimlerin bu ayetleri okuyan kişinin dilindeki pepeliğin veya tat hastalığının giderilebileceğini dile getirmiştir. Dili yetersiz veya konuşma zorluğu çekenlerin dili tutulur ve bu ayetler okunur. Aslında bu Musa aleyhisselam gibi Allah-u Teala’ya dilin açılması ve göğsün genişlemesi için yapılan bir duadır.

 Bu duayı bütün Mü’minler yapabilir. Göğüs daraldığında veya konuşma cesareti kaybolduğunda bu ayetler okunmalıdır. Özellikle din anlatan ve tebliğ yapan kişiler, göğüslerinde ve dilinde ağırlık hissettiğinde bu ayetlerle söze başlamalıdır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber