Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

2022 verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500'den fazla kişi Sanem ismini taşıyor. Ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isim olan Sanem, gerçek anamı dışında mecazi anlamında da kullanılmaktadır. Özellikle divan şairleri, sevgililerinin güzelliklerini betimlediği şiirlerinde bu kelimeyi sık sık kullanmıştır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sanem İsminin Anlamı Nedir? 

Sanem ismi, çok güzel, göz alıcı ve çekici kadın anlamına gelir. Kelimenin ilk anlamı ise puttur. Ancak 10. yüzyıldan itibaren, tasavvufun Anadolu'da yaygınlaşmasıyla birlikte, diğer birçok kelime gibi sanem sözcüğü de ilk anlamı dışında kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu isim, ''resim kadar güzel olan sevgili'' anlamına gelen Nigar ile eş anlamlıdır. Her iki isim de, çok güzel kadınlar için yakıştırma yollu kullanılan isimler arasında yer alır. Sanem ismiyle yakın anlamlı olan bir diğer kelime ise afet-i devrandır. Afet-i devran, yaşadığı çağın en güzel kadını manasına gelen bir tamlamadır. 

Sanem İsmi Kur'an'da Geçer mi?

Sanem kelimesi Arapça kökenli olmasına Kuran'ı Kerimde geçmemektedir. Kuran'da put ve sanem kelimeleri yerine ''esnamen'' sözcüğü kullanılmıştır. Esnamen kelimesi, sanem sözcüğünün çoğuludur ve putlar anlamına gelir. Bu sözcük, Hz. İbrahim'in babası Azer ve kavmine ''siz putları mı ilah ediniyorsunuz?'' sorusunu yönelttiği Enam Suresinin 74. ayetinde geçer. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bunun dışında bazı putlar Kuran'ı Kerim'de özel isimlerle anılır. Bu isimler Menat, Lat ve Uzza'dır. 

Sanem İsminin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

Sanem isminin TDK sözlük anlamı puttur. Put kelimesi eski kaynaklarda "bût" şeklinde geçer. 

Sanem Kelimesinin Geçtiği Diğer Kaynaklar

Sanem ismi, tasavvuf edebiyatında "güzel sevgili" manasında kullanılmıştır. 11. yüzyılın en ünlü hurufi şairlerinden biri olan Nesimi, sanem ismini en çok kullanan şairlerin başında gelir. 

"Yüzünü göster ey sanem halk-ı cihana perdesiz 

Ta göreler hak nice güzelliğini berkemal eder" 

Seyyid Nesimi

Bu şiirde sanem kelimesi, Allah'ın cemal sıfatıyla birlikte zuhur eden güzellikler anlamında kullanılmıştır. Divan edebiyatında güzelin yüzünü göstermesi, Allah'ın müminlerin kalbine feyz ve ilham yoluyla tecelli etmesi demektir. Bu bağlamda sanem ismi, manzum eserlerde ilk anlamında değil, mecazi anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. 

Azeri şair Fuzuli de Sanem ismini mecazi manada kullanılan divan şairleri arasında yer alır. 

"Ey Fuzûlî ol sanem efgânına rahm eylemez" 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu beyitte put kadar güzel olan sevgilinin hiçbir aşığa merhamet etmediği anlatılmaktadır. 

Sanem ile Uyumlu Olan İsimler

Sanem ismiyle kafiyeli ve uyumlu isimlerden bazıları şunlardır: 

1- Sinem 

 2- Çiğdem 

 3- Busem 

 4- Görkem 

 5- Didem 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber