Savunma Nasıl Yazılır? Savunma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Savunma Nasıl Yazılır? Savunma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Savunma Nasıl Yazılır? Savunma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Savunma dilekçesi terimi hukuk alanında karşımıza çıkan bir terimdir. Bilindiği gibi savunma demek bir düşünceyi bir eylemi bir kişiyi haklı buluyorsak onu doğru göstermek amacıyla yapılan konuşma ya da yazı demektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Savunma hareketi aslında saldırıyı önlemek için gerçekleştirilir. Örneğin bir kişinin savunmasından ya da bir ülkenin savunmasından bahsedilebilir. İşte savunma dilekçesi de bu amaçlarla yazılan ve ilgili kuruma teslim edilen resmi bir evraktır. 

Savunma Dilekçesi Nedir?

Savunma dilekçesinin tanımına geçmeden önce dilekçe kavramını açıklayalım. Dilekçe isminden de anlaşılacağı gibi bir dileği, bir isteği resmi bir makama sunmak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yazılan yazıdır. Dilekçenin nasıl yazılması gerektiği, dilekçenin konusu ve diğer detaylar aslında bizlere eğitim yaşamımızın Türkçe derslerinde öğretilmektedir. Çünkü dilekçe yazmaya günlük yaşamımızda da sıklıkla ihtiyaç duyabiliriz. Her vatandaş dilekçe yazmayı bilmelidir. 

Savunma dilekçesi ise dilekçe konusunun bir alt başlığıdır. Dilekçeler yazılış amacına göre çeşitlere ayrılır. Sanığın avukatı tarafından hazırlanan ve sanığa bahsedilen suçlara dair itirazları içeren resmi dilekçe çeşidine savunma dilekçesi denmektedir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Savunma Nasıl Yazılır? 

Savunma kavramı sanığı ilgilendiren bir durumdur. Yani savunmayı sanık yapar. Bu sebepten dolayı savunmanın doğru olması amacıyla mutlaka uzman bir avukattan savunma yazma konusunda destek alınmalıdır. 

Savunma yazılırken somut kanıtlara ya da olaylara ihtiyaç yoktur. Savunmada sanığın suç işlemesini etkileyen psikolojik nedenlerden bahsedilebilir. Sanığın lehine olan tüm kanıtlar yine savunmada yer almalıdır. Savunma savayı etkileyebilen bir unsurdur. Savunma yazılırken olaylar sanık açısından detaylı olarak ele alınmalıdır. Savunma sayesinde sanığın suçu işlemediği bile ortaya çıkabilir. 

Savunma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Savunma dilekçesinde olması gereken temel bilgileri bildikten sonra dilekçe doldurulur. Savunma dilekçesinde savunmanın sunulacağı mahkemenin ismi, savunmanın sunulacağı mahkemenin dosya numarası, savunma yapanın adı ve soyadı, savunma yapanın TC kimlik numarası, savunma dilekçesinin konusu, savunma dilekçesinin açıklamaları, varsa savunma yapanın lehine olan deliller, sonuç ve talep, isim, soy isim ve imza gibi temel bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri savunma yapan kişi kendisi veya avukatı yardımıyla doldurabilir. 

Savunma Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Savunma dilekçesinin başarılı sonuçlar verebilmesi için savunma yaparken ya da yazarken bazı kurallara dikkat edilmelidir. Olaylar sade ve açık cümlelerle anlatılmalıdır. Savunma yaparken kısa ve öz cümleler kurabilirsiniz. Savunmada görsel unsurlarla dolu delillere de yer verebilirsiniz. Bu deliller varsa savunmada belirtilmelidir. Görsel unsurlarla beraber savunma bir klasör şeklinde teslim edilmelidir. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber