Tarihte bugün: 7 kasım

Tarihte bugün: 7 kasım

Tarihte bugün: 7 kasım

Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy 1910'da hayatını kaybetti.

Lev Nikolayeviç Tolstoy, 1828'de varlıklı, toprak zengini bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz iki yaşında annesini, dokuz yaşında da babasını kaybetti. Kendisini kadın akrabaları büyüttü.
 
Eğitmeni vardı ve binicilik dersleri alıyordu. Kazan Üniversitesi'ne girdi ama, üç yıl sonra üniversiteden ayrıldı. Geniş topraklarını yönetmek için, doğduğu yere geri döndü. Bir toprak sahibi gibi değil, bir rençber gibi lüksten uzak yaşadı.
 
Eğitimini kendi kendine sürdürme, kendi başına bilgiye ulaşma alışkanlığı edindi. 23'ünde orduya yazıldı, Kırım Savaşı'na katıldı. St. Petersburg'da bir derginin yazarları arasına katıldıysa da görüşlerinden hoşlanmadığı için tekrar topraklarına döndü.
 
Bir yandan çiftçilikle uğraşırken, bir yandan da köylü çocukları için açtığı okulda, büyük bir başarı ile onları okutuyordu. Öğrenimin her öğrencinin kişisel ilgi ve yönelimine göre uygulanması gerektiğini düşünüyordu. 34 yaşında evlendi.
 
Başlangıçta doğada geçen anılarını kitap haline getirdi. 'Kazaklar'da bulunduğu bölgedeki köylülerin yaşamını anlatıyordu. Napolyon Savaşları sırasında 1865'te yazdığı 'Savaş ve Barış', yaşama sunulan bir destan olarak nitelendirilir.
 
Bu romanda geniş bir zaman sürecinden bahsedilmesi, somut özelliklerin canlandırılmasında kaydedilen yüksek başarı düzeyi, 500'ü aşkın kişi içermesi, öykünün dallanıp budaklanarak ilerlemesi bu eseri başyapıtlardan biri haline getirmiştir.
 
Eser geniş ve detaylı olması nedeniyle tarihi bir belgesel niteliği dahi taşır. Bu kadar çok sayıda karaktere rağmen, her bir karakter diğerlerinden çok farklı özellikler taşır.
 
Bu eseri 1877'de yazdığı 'Anna Karenina' izler. Bu eserde romanda kişi sayısı azaltılmış (150 kişi), ruhbilimsel çözümlemeler kullanılmış ve iç monologlara yer verilmiştir.
 
Bu yapıtta aileleri mutsuzluğa götürebilecek etmenleri araştırarak okuru kendini sorgulamaya sevk eder. Bu yapıtı 'İvan İlyiç'in Ölümü', 'Karanlıkların Kudreti' ve 'Usta ve İşçi' izler. 1899'da son büyük romanı 'Diriliş'i yazar.
 
1859, 1869 ve 1880 yıllarında yaşadığı depresyonlardan, kendi çabası ile gerçekleştirdiği toplumsal ya da kültürel etkinliklerle (çevresinde yaşayan çocuk ve erişkin köylüleri eğiterek) kurtulmayı başarabildi.
 
Kötülüğe karşı kaba kuvvet ve sevgisizlikle karşılık verilmesini eleştirdi, böyle davrananlar kim olursa olsun suçladı. Yaşamın amacı ve anlamını sorgulayarak, sevginin üstünlüğünü öğretmeye çalıştı.
 
82 yaşında bir gece evinden kaçarak, küçük bir tren istasyonundayken hastalandı ve hayata gözlerini yumdu.
 
Tolstoy maddi olanaklar açısından değil ama, manevi açıdan yaşadığı bu zor çocukluk döneminde, çevresinde kendisine bakım sağlayan yakınlarının olumlu etkisi nedeni ile çoğu özelliği ile güçlü bir kişi olarak karşımıza çıkar.
 
Zor durumdaki fakir çocukları okutmaya çalışması, fakir halkın durumunu anlayabilmek için onlar gibi yaşamaya çalışması ve depresif dönemlerine rağmen yapıtları ile insanları aydınlatmaya devam etmesi 'yüceltme' denen olumlu savunma mekanizmasıdır.
 
Günün diğer önemli olayları
 
1600: Divan şairi Baki öldü.
1915: İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.
1917: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği resmen kuruldu.
1918: Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.
1919: Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.
1920: Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.
1962: Güney Afrika'da Nelson Mandela, ülkeyi yasadışı yollardan terk temek suçundan beş yıl hapse mahkum oldu.
1963: Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye'de ilk grev Bursa otobüs işçileri tarafından başlatıldı.
1977: MESS, aralarında Renault'un da bulunduğu yedi fabrikada lokavt kararı aldı. Bu işyerlerinde DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikası toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı almıştı.
1982: 1982 Anayasası halkoyuna sunuldu.
1983: 'Middle East' dergisi, anket yoluyla Türk sanayisine yön veren 16 ismi belirledi. Listenin ilk sıralarında Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Halit Narin ve Nejat Eczacıbaşı yer aldı.
1988: Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ticari ve iktisadi sorunların ele alınması amacıyla oluşturulan Ad-Hoc Komite, birinci toplantısını gerçekleştirdi.
1990: Türkiye Gazeteciler Sendikası, Milliyet, Tercüman ve Cumhuriyet gazetelerinde grev kararı aldı. Kararın, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası ile 20 ağustostan bu yana sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alınmaması üzerine alındığı bildirildi.
1995: Süt Endüstrisi Kurumu'na ait son beş işletmenin satışı Özelleştirme İdaresi'nce onaylandı. Böylece SEK'in bütün varlığı toplam 3.3 trilyon liraya özelleştirilmiş oldu.
2003: Hükümet, yurtdışında asker bulundurulmasını ve yabancı askerlerin altı ay süreyle Türkiye'de konuşlandırılmasına izin veren tezkerenin kullanılmasını aksıya aldı.
 
Tarihte bugün arşivi
 
Ekim ayı arşivi
1 kasım
2 kasım
3 kasım
4 kasım
5 kasım
6 kasım