Tasavvuf Nedir, Nasıl Yaşanır? Tasavvuf Kelimesi Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Tasavvuf Nedir, Nasıl Yaşanır? Tasavvuf Kelimesi Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Tasavvuf Nedir, Nasıl Yaşanır? Tasavvuf Kelimesi Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Tasavvuf esas olarak hem dini hem de felsefi bir akım şeklinde değerlendirilir. Tasavvuf kelimesinin manasına bakıldığında, evrenin meydana gelişi ve tanrının kalitesini varlık birliği ile anlatan bir felsefi akım biçiminde ifade edilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tasavvuf Kelimesi Türk Dil Kurumu Açısından Ne Anlama Gelir?

Tasavvuf kelimesi hem genel hem de İslami açıdan anlamı üzerinden gündelik hayat içerisinde amaca uygun olarak sık kullanılabilen sözcüklerden birisidir. Tasavvuf kelimesinin kökeni Arapçadır. Bundan dolayı Türkçeye Arapçadan yerleşmiş olan bir kelime türüdür. Tasavvuf kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre çeşitli anlamları mevcuttur. Bu anlamlar şu şekilde aktarılabilir:

Tanrı’nın niteliği ile birlikte evrenin oluşumu bakımından, varlık birliğine anlayış ile açıklama getirmiş olan dini nitelikli ve felsefi bir akımdır.

Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiş olan ve peygamberin hayatı içerisinde uygulamaları görülmüş yaşam biçimi ve çabasıdır.

Bu iki ayrı anlamı açısından bakıldığında tasavvuf sözcüğünün gündelik hayat içinde de amaca uygun bir şekilde farklı yerlerde kullanmak mümkündür.

Tasavvuf Nasıl Yaşanır?

Tasavvuf cenab-ı Allah'ı bütünüyle tanıyabilme ve kendini Allah'ın yolu için adayabilme sanatı şeklinde ifade edilir. Günlük hayat içerisinde Allah'tan uzaklaştıran bütün meşgalelerden ya da uğraşlardan uzak durabilmek ve kendini bütünüyle Allah'a adama sanatına tasavvuf adı verilir. Tasavvuf dünyevi olan meselelerinden ayrılıp uhrevi olan hayata kendisini adamış kişilerdir. Bu kişiler kendilerini gündelik hayattan soyutlayarak tasavvufu yaşar.

Tasavvuf Felsefesi Nedir?

Tasavvuf, Tanrı'nın bir olduğunu ve evrenin meydana gelişini varlık birliği ya da vahdet-i vücut anlayışı ile açıklayabilen dinî ve felsefi nitelikteki bir akımdır. Tasavvuf, toplum hayatı ile geniş bir biçimde kaynaşmış, bir düşünüş, bir duyuş ve inanış mekanizması olarak da bilinir. Bu sebepten dolayı da tasavvufun felsefi bir niteliğe sahip olduğu açıklanır.