Tesbih Çekerken Ne Denir? Tesbih Çekerken Söylenecekler Ve Okunacak Dualar...

Tesbih Çekerken Ne Denir? Tesbih Çekerken Söylenecekler Ve Okunacak Dualar...

Tesbih Çekerken Ne Denir? Tesbih Çekerken Söylenecekler Ve Okunacak Dualar...

Tesbih kelimesi, Allah'ı insana ve diğer varlıklara mahsus olan kusurlardan tenzih etmek anlamına gelen sübhan sözcüğünden türetilmiştir. Ahzab Suresi'nin 41. ve 42. ayetlerinde Allah'ın tespih edilmesi emredilmiştir. Peki, tesbih çekerken ne denir? İşte tesbih çekerken okunacak dualar ve söylenen şeyler...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Tesbih Çekerken Ne Denir? 

 Tespih çekerken Allah'ın, Kuran'ı Kerim'de geçen isimleri zikredilir. Bu isimlerden bazıları ve anlamları şu şekildedir. 

 1- Kadir - Her şeye gücü yeten 

 2- Samet - Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu yegane varlık 

 3- Ehad - Bir ve tek olan 

 4- Muiz - Aziz kılan 

 5- Alim - İlmi evrendeki her şeyi kuşatan 

 6- Ali - Yüce 

 7- Bais - İlk Anlamı - Ahiret gününde tüm insanları ve cinleri tekrar diriltecek olan  İkinci Anlamı - Peygamber gönderen 

 8- Müdebbir - Her şeyi nedeniyle birlikte yaratan, yarattığı her şeyde bir anlam ve neden olan 

 9- Muhsi - Yarattığı varlıkların sayısını bilen 

 10- Gafur - Sürekli affeden 

 11- Settar - Kulu utanmasın diye ona işlediği günahları unutturan 

 12- Afüvv - Günahları kökünden kazıyan 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 13- Hannan - Çok acıyan, çok merhamet eden 

 14- Rauf - Zorları kolaylaştıran 

 15- Mucip - Edilen tüm duaları kabul eden 

 16- Bedi - Örneksiz, benzersiz, yoktan yaratan 

 17- Halim - Takva sahibi kullarına yumuşak davranan 

 18- Hadi - Kendisine ve ahiret gününe iman eden kullarını hidayete erdiren 

 19- Kahhar - Kafirleri ahiret gününde hak ettikleri cezayı verecek olan 

 20- Cami - Her şeyi kendisinde toplayan 

 Tesbih Çekerken Söylenecekler ve Okunacaklar 

 1- Hasbinallah ve Nimel Vekil

 Her mümin kul, her şeyi yoktan var eden, sonsuz kudret sahibi Allah'ın kendisine yeteceğini bilir. İçi Allah aşkı ve korkusuyla dolu olan kişiler, dünya ve dünyevi şeyler için kaygılanmazlar. Onlar için asıl yurt, içinde sonsuza kadar kalacakları ahirettir. Bu nedenle tespih çekerken "Allah bizimledir / o en hayırlı - güzel vekildir" anlamına gelen Hasbinallah ve nimel vekil duası okunabilir. 

 2- Al Lemani Rabbi 

 Hz. Adem'in dualarından biri olan Al Lemani Rabbi, "Rabbim bana öğretti." anlamına gelir. Bu dua, Yusuf Suresinin 37. ayetinde geçer. 

 3- Subhanallahi Vel Hamdü Lillahi ve La İlahe İllallahi Vallahü Ekber

 Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir ve ondan başka yaratıcı yoktur anlamına gelen bu dua da tespih çekerken okunabilir. Tevhid inancı, İslam'ın temelini oluşturur. Her Müslüman, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanır. O acıkmak, yorulmak ve uyumak gibi insana has olan kusurlardan ve eksiklerden uzaktır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 4- Rabbi Zidni İlmen 

 Peygamber efendimizin hem namaz kılarken hem de diğer ibadetlerinde sık sık ettiği dualardan biridir. Rabbi zidnen ilmen, Allah'ım sen ilmimi arttır anlamına gelir. Hz. Muhammed, başka bir hadisinde de "ilim talebi farzdır" diyerek ilmin önemine vurgu yapmıştır.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber