Tevekkül Nedir, Nasıl Yapılır? Tevekkül Etmek Ne Demektir?

Tevekkül Nedir, Nasıl Yapılır? Tevekkül Etmek Ne Demektir?

Tevekkül Nedir, Nasıl Yapılır? Tevekkül Etmek Ne Demektir?

Tevekkül kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bu sebepten dolayı da Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelime çeşididir. Tevekkül kelimesi, Allah'a ya da Allah'ın planlarına güvenmeye dayalı olan bir teslimiyeti anlatabilen İslami bir kavramını oluşturur. Bir başka deyiş ile bir hedefe ulaşmak amacı ile gereken her çeşit önlemin alınarak, elden gelebilen bütün çabaların gösterilmesinin ardından kalben Allah'a bağlanarak ona güvenmek, neticeyi ise Allah'tan beklemek manasına gelir. Kuran-ı Kerim içerisinde otuz sekiz kısımda tevekkül sözcüğü kullanılmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tevekkül Nedir?

Güvenmek, dayanabilmek veya işi bir başkasına havale etmek manalarını taşımakta olan tevekkül kavramı, İslam dininin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim içerisinde tevekkül inancının büyük bir öneme ile alakalı çok sayıda bilgiler yer almıştır.

Bir kişinin herhangi bir olay karşısında elinden geleni yapması ile birlikte Allah’a (C.C) kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde teslim olmasına ve kendi kaderine razı olmasına tevekkül ismi verilir. Bir diğer ifade ile kişinin amaca ulaşabilmek için maddi ya da manevi nedenlerin tümüne başvurmasının ardından Allah' dayanıp, ona güvenmesi ve işin sonrasını ise Allah'ın takdirine bırakmasıdır.

Tevekkül Etmek Ne Demektir?

Bir ayet içerisinde Resul-i Ekrem'e kamu işleri kapsamında çevresindekiler ile istişare etmesi öğütlenmiştir ve sonra da, "Kararın kesinleştiğinde artık Allah'a tevekkül et, Allah kendine tevekkül eden kişileri sever" şeklinde buyurulmuştur. Talak suresinin başlarında yer alan Allah'a tevekkül eden kişiye O'nun yeterli geleceği ve Allah'ın muhakkak emrini yerine getireceği bildirilmiştir. Bahsedilen bu durumlar tevekkül etmek fikrinin ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Tevekkül Nasıl Yapılır?

Tevekkül etmek Allah’a güvenmenin temelini oluşturur. Bir işin yapılması konusunda kişi elinden gelen bütün gayretleri gösterir ve bundan sonrasını da Allah’a bırakır. Bu işleme tevekkül etmek adı verilir. Şu da önemli bir gerçektir ki kişi, herhangi bir çaba göstermeden tevekkül etmeye çalışırsa bu işlemin gerçekleşmeme olasılığı mümkündür. Tevekkül etmede çaba oldukça önemli bir unsurdur.