Veccehtü Duası Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Veccehtü Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Veccehtü Duası Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Veccehtü Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Veccehtü Duası Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Veccehtü Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

İslam dünyasında namazın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Namaz, İslam'ın şartlarından biri olup son derece kıymetli bir ibadettir. Allah'ın farz kıldığı namaz ibadetini eda etmek ile her Müslüman kadın ve her Müslüman erkek mükellef kılınmışlardır. Günün belirli vakitlerinde kılınan farz namazları Hz. Peygamberin de sünnetine uygun şekilde yerine getirilir. Ancak, İslamiyet'te var olan mezheplere göre namazlarda okunacak dualar ve namazların farzları, sünnetleri gibi pek çok konuda da bazı farklılıklar vardır. Veccehtü duasının işte böyle bir özel durumu bulunmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Veccehtü Duası Türkçe, Arapça Anlamı ve Okunuşu

Veccehtü duası ekseriyetle namazda okunan bir duadır. Fakat bu duayı namazda herkes okumaz. Şafii mezhebi mensupları veccehtü duasını namazda okurlar.

Şafii mezhebi mensupları namazda veccehtü duasını okurlarken diğer mezhep mensupları veccehtü duasının yerine başka şeyler okurlar. Misal, Hanefi mezhebi mensupları veccehtü duasının yerine "Sübhaneke" yi okurlar.

Veccehtü duasının Arapça okunuşu ise şu şekildedir: " Veccehtü, vechiye lillezi fetaras semavati vel-arda hanifen muslimen ve ma ene minel-müşriken. inne salatı ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-alemin. La şerike lehu ve bizalike umirte ve ene minel müslimin."

Veccehtü duasının Türkçe Meal ise şu şekildedir: "Şüphesiz ki; ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki; benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allahiçindir. Senin, ortağın yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım."

Veccehtü Duası Faydaları ve Faziletleri (Tefsiri ve Diyanet Meali)

Şafi mezhebi mensupları namazda ilk tekbirden sonra Veccehtü duasını okurlar. Veccehtü duasının pek çok faydası ve fazileti vardır. Her ne kadar Şafii mezhepi mensupları du duayı namazda okusalar da bu duanın her zaman okunması mümkündür. Veccehtü duası namaz dışında da okunabilir.
Veccehtü duasının manasına bakıldığında derin bir teslimiyet, kulluk bilinci ve Allah'a yakarış anlaşılmaktadır.

Veccehtü duasını genellikle bir kötülükten korunmak ve sakınmak isteyenler sık sık okurlar. Beklenmedik kötülük, zarar ve nazar gibi olumsuzluklardan sakınıp korunmak için veccehtü duasına devam edilmektedir. Teslimiyetin ifadesini içeren veccehtü duası, okuyana manevi huzur ve dinginlik vermektedir.