Yatsı Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? Yatsı Namazı Sonrası Tesbihatın Faziletleri Nelerdir?

A A

25.02.2021 - 01:22

Allah-u Teala’yı anmak, zikretmek ve tespih etmek dinimizin esaslarından biridir. Beş vakit namaz sonrası yapılan ve sünnet olan zikirler her Müslümanın vazifesidir. Beş vakit namaz silsilesinin son vakti Yatsı Namazıdır. Yatsı Namazı sonrasında yapılan zikir ve dualar Rasulullah’ın (aleyhisselamtu Vesselam) tavsiye ve emirlerine uygun şekilde yapılmalıdır.

Yatsı Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? Yatsı Namazı Sonrası Tesbihatın Faziletleri Nelerdir?

Yatsı Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Yatsı Namazı günün son namazıdır. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitirden oluşur. Vitir kapanış namazıdır. Gece teheccüh namazı sonunda da kılınabilir. Yatsı namazı sonrası uyumak ve gece ibadeti için güç kazanmak sünnettir.

Yatsı Namazı Kılındıktan sonra yapılacak olan zikirler sünnette şu şekildedir. Namaz sonunda
‘Ala Rasuline salavat’ denilir ve Rasulullah aleyhisselam’a salavat getirilir. Salavat sonrasında ‘Subhanallahi Vel hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela hevla vela kuvvete illa billa hüvel aliyyül azim.’ denir.

Bu dua sonrasında imam ve cemaat ayet el kürsi okur. Devamında şu şekilde dua edilir:

Subhanallah -33 kere okunur.
Elhamdulillah -33 kere okunur.
Allahu Ekber- 33 kere okunur.

Dua sonunda ‘ La ilahe illallahu vallah-u ekber, vela havle velakuvvete illa billahüvel aliyyül azim’ denir ve dua edilir.

Peygamberimiz aleyhisselam Yatsı Namazı sonrasında ‘Amenerrasulü’ ayetlerini okurdu. İmanın tazelenmesi açısından yatsı namazı sonrası Amanerrasulü duası okunmaya devam edilmelidir. Bunun dışında yatmadan önce okunan dualar da Yatsı namazı sonrası okunur. Rasulullullah’ın (sav) terk etmediği uygulamalarından biri de yatmadan önce ‘Mülk’ suresini okumasıdır.

Yatsı Namazı Sonrası Tesbihatın Faziletleri

Rasulullah efendimiz aleyhisselam yatsı namazı sonrası yapılan tesbihatın günahlar affına vesile olacağını buyurmaktadır. İmanın tazelenmesi ve sabaha mü'min olarak uyanmak sünnete uygun tesbihat ile mümkün olabileceği buyrulmaktadır.

Yatsı Namazı Sonrası Yatmadan Okunacak Dualar:
Rasullullah aleyhissela-tu Vesselam yatmadan 3’er kere İhlas, Felak ve Nas surelerini okur avcuna üfler ve bütün vücudunu sıvazlardı. Ayet-el Kürsi ve Amerrasulü’yü okurdu. Bunun dışında şu duaları okurdu:

‘Bismike rabbi vedağtü cenbii, ve bike erfeahu, fein emsekte nefsiii fer hamhaa, ve in ersaltehaa fehfazhaa, bimaa tahfazu bihi ibaadekessalihiin.’

‘Senin isminle rabbim, yanımı / vücudumu bıraktım ve senin meşietinle onu (vücudumu) kaldırdım. Ruumu alırsan ona (vücuduma) rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih/takvalı kullarını muhafaza ettiğin gibi onu koru.’ (Buhari 11/ 126- Müslim 4- 2084)

‘Allahümme inneke halagte nefsii ve ente teveffaha, leke mamaa tühee ve mahyahe,in ahyaytehee fahfazhaa, ve in emetteha fagfirlehe. Allahümme inne eselukel afiyeh’(Müslim 4/2083)

‘Allah’ım canımı sen yarattın ve onu sen öldürürsün. Canımın ölümü ve yaşaması sana aittir. Yaşatırsan onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allah’ım, senden afiyet/sağlık dilerim.’

‘Allahümme ginii azabeke yevme tebasü ibadeke’

‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’ (Ebu Davud)

‘Bismikallühümme emütü ve ahya.’(Buhari)
‘Allah’ın senin adınla ölür ve hayatta kalırım/yaşarım.’

Subhanallahi, velhamdulillahi, vallahu ekber, (33 kere) Allah-u Ekber (34 kez) (Buhari)

‘Allah subhandır.’ ‘Hamd Allah’adır.’, ‘ Allah En Büyüktür’,

Allahümme rabbessamavatisseb’a ve rabbelarşilazıım,rabbenaa ve rabbe kulle şeyin, faligalhabbe vennava, vemunziletevrati velincili, velfurgani, euzu bike, min şerra kulle şeyin ente ahizun binasiyetih. Allahümme entel evvelu feleyse fableke şeyun ventel ahiru feleyse badeke şeyun, ve entezzahiru feleyse fevgake şeyun, ve entelbatinu feleyse duneke şeyun, igsi annadeyne ve eğnina minel fagr.’(Müslim 4/2084)

‘Yedi kat semanın, yüce arşın rabbi, bizim rabbimiz, her şeyin tek rabbi, tane ve çekirdekleri yaran, Tevrat’ı, İncili’i ve furkan’ı indiren Allah’ım! Alnından tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Sen, evvel’sin; senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Ahirsin; senden sonra da hiç bir şey yoktur. Sen, Zahirsin; zenden üste hiç bir şey yoktur. Sen Batın’sın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir.’