Zekatın Farzları Nelerdir? Zekat Vermenin Şartları Ve Nisabı Nasıl Hesaplanır?

Zekatın Farzları Nelerdir? Zekat Vermenin Şartları Ve Nisabı Nasıl Hesaplanır?

Zekatın Farzları Nelerdir? Zekat Vermenin Şartları Ve Nisabı Nasıl Hesaplanır?

Zekat vermek, İslam'ın şartları arasında yer almaktadır. İslam'da 5 şart vardır. Bunlardan biri de zekat vermektir. Zekat vermenin bir takım farzları bulunur. Bu farzların Müslümanlar tarafından bilinmesi ve buna uygun bir şekilde zekat verilmesi gerekir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Zekatın Farzları Nelerdir?

Belli bir miktar malı olan kimselerin Allah rızası için zekat vermesi farz kılınmıştır. Her sene ne kadar zekat verilmesi gerektiği hesaplanmaktadır. Nisap ise zekat verecek olan kişinin zenginlik ölçüsü olarak bilinmektedir. Nisap altında 20 miskal kadarken, devede 5 adet, keçi ve koyunda 40 adet, sığırda ise 30 adet şeklindedir.

Zekat şartları iki şekildedir. Bunlardan biri zekatın kime farz olduğu diğeri ise zekatın geçerli olmasının şartları şeklindedir. Zekatın bir kimseye farz olması için bir takım şartlar bulunur. Bu şartlar;

Müslüman olmak

Akıl sağlığının yerinde olması

Özgür olmak

Ergenlik çağına gelmiş olmak

Hükmen kazanç sağlayan bir işinin olması şeklindedir.

Zekat vermenin şartları arasında nisap da yer almaktadır. Bu bir kimsenin yeterli miktarda mala ya da paraya sahip olmasının ardından üstünden kameri yılın geçmesi ve yılın bitimi ile nisap miktarın korunması olarak ifade edilebilir.

Zekat Vermenin Şartları ve Nisabı Nasıl Hesaplanır?

Zekat vermenin bir zamanı yoktur. Oruçlarda ve hac ibadetlerindeki gibi nisap üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bunun içinde kameri ay hesaplaması yapılmaktadır. Zekatın farz olduğu andan sonra verilmesi gerekir. Vermek için kameri ayının ya da Ramazan ayının beklenmesine gerek yoktur.

Zekat vermek için kişinin elinde bulunan mal üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. İleride kazanılacak olan paralar zekat hesaplanırken kullanılmaz. Ticari mallar için de aynı şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle bir ticaret malının zekatı verilirken satıldığında elde edilecek para dikkate alınmaz.