Zilkade ayı(Haram aylar) ne zaman başlayacak? Diyanet Zilkade ayı tarihi 2022 ve önemi!

Zilkade ayı(Haram aylar) ne zaman başlayacak? Diyanet Zilkade ayı tarihi 2022 ve önemi!

Zilkade ayı(Haram aylar) ne zaman başlayacak? Diyanet Zilkade ayı tarihi 2022 ve önemi!

Haziran ayına az bir zaman kala Müslümanların odaklandığı konulardan biri Zilkade ayı oldu. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu. Peki, Zilkade ayı ne zaman başlayacak? İşte Zilkade ayı tarihi 2022 ve önemi…

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Mübarek Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı oruç ibadetleri ile ihya edildi. Bu aydan sonra gelen Zilkade Ayı ile mayıs sonunda başlayacak. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılan Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Şevval ayının bitip, zilkade ayının başlayacağı tarih Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet takvimine göre Şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek. Zilkade ise 31 Mayıs'ta başlayacak.

ZİLKADE AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.

İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.

Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir. Yine iki bayram arasında yer aldığından Türk halk kültüründe özellikle kadınlar arasında "aralık" şeklinde isimlendirilen zilkade ayı Osmanlı belgelerinde "??" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Hz. Muhammed'in Çocuklarının İsimleri Nedir? Peygamber Efendimizin Kaç Çocuğu Var?

Hz. Muhammed'in Çocuklarının İsimleri Nedir? Peygamber Efendimizin Kaç Çocuğu Var?