Şirkete yön veren en önemli öge insan

Şirkete yön veren  en önemli öge insan


Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Berteks, 1922’den beri bir aile şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren işletme, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyor. Asırlık geçmişe yaklaşan şirket, bugün 4’üncü kuşak sahipleri ile bilgi, birikim ve tecrübesini Ar-Ge merkezine de yansıtarak, teknik tekstil alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor.
Şirketin insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Berteks Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Çarıkçı, çalışacak kişilerin seçiminde hassas davrandıklarını belirterek, çalışanların organizasyonunun en önemli değeri olduğu bilincinde hareket ettiklerini kaydetti. Şirket yönetiminde, ‘bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik’ ilkesine bağlı kalarak, ‘İnsan Hakları’nı önceleyen çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çarıkçı, “İnsan Hakları’na verilen değer arttıkça çalışanların verimi ve yapılan işlerin kalitesi de artmaktadır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi amacıyla çalışanlarımıza sevgi ve saygıyla yaklaşarak; ırk, dil, cinsiyet, inanç, din ve politik görüş ayrımcılığı yapmadan, adaleti önceleyerek, İnsan Hakları anlayışını prensip edinerek davranmaktayız” diye konuştu.
Birinci ilkelerinin hedefler kapsamında insan kaynaklarını en verimli kullanmak olduğunu ifade eden Çarıkçı, ikincisinin ise çalışanların gereksiniminin karşılanması ve mesleki yönden gelişimlerini sağlamak olarak dile getirdi. Bu yaklaşımın amacının insanı bir makine formatında algılayan klasik yönetim anlayışı dışında tutmak olduğunu belirten Çarıkçı, iş doyumuna erişmiş, sağlıklı ve mutlu insanlardan oluşan çalışan ortamı yaratma çabasında olduklarını ekledi.

ÖNCELİĞİMİZ İÇ KAYNAK

Bir şirkete yön veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli öğenin insan olduğunu vurgulayan Çarıkçı, “Vizyonumuz gelişmiş ve başarıya ulaşmış dünya şirketleri arasında anılmak olduğu için çok iyi bir insan kaynağı alt yapısına sahip olmaya ve bu kaynağı da devamlı geliştirmeye önem veriyoruz. Personel açığı olduğu zamanlarda öncelikle kendi iç kaynaklarımıza yöneliyoruz. Yani önceliğimiz gerekli olan personelin şirket içinden seçilmesi anlamına gelmekte. Böylece işletmede
çalışan personele kariyer imkânı sağlamış oluyoruz. Dış kaynaklar kullanılacaksa dijital platformlar, İşkur ve CV havuzunu değerlendiriyoruz. Çalışacak personelin ayrıntılı iş tanımlarına uygunluğu; bireysel görüşme, gerek görülen fiziksel, psikolojik testler ve kişilik envanteri ile değerlendirilmektedir” dedi.

ORYANTASYON SÜRECİNDE REHBER PERSONEL

İşe yeni başlayan personelin uyumu için öncelikle insan kaynakları tarafından ‘Berteks Ailesine Hoş Geldiniz’ sunumuyla şirketin genel tanıtımı yapıldığını belirten Çarıkçı, ardından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildiğini açıkladı. İşbaşı öncesi eğitimlerde bahsedilen konuların detaylı içeriği olan İnsan Kaynakları El Kitapçığı’nı personele rehberlik etmesi için teslim ettiklerini söyleyen Çarıkçı, “Sonrasında şirketimizin her bölümünde işe yeni başlayan personelin uyumu ve danışmanı olarak kendisine eşlik edecek rehber personel ile oryantasyon sürecini başlatıyoruz. İşe yeni başlayan personelimizin uyumu ve gelişmesini takip ettiğimiz 2 ay ve 6 ay deneme süresi formları değerlendirilerek ve yapılan görüşmeler ile çalışanımızın uyumunu sağlıyoruz. 2 aylık deneme sürecini tamamlayan personelimizin yönetim kurulu tanışma toplantısına katılması sağlanarak, büyük bir ailenin parçası olduğunu hatırlatıyoruz” diye konuştu.

ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikasını belirlerken, öncelikle ülkenin ekonomik konjonktürünü ve gerçek enflasyonunu göz önünde bulundurduklarını açıklayan Çarıkçı, ikinci olarak çalışanın yetenek, yetkinlik, deneyim ve ahlaki değerlere bağlılığını incelediklerini kaydetti. Göreve bağlılığının yanında yaptığı işin örtüştüğü ücret kıyaslaması da yapıldığını anlatan Çarıkçı, bu şekilde şirkette uygulanan ücret politikasının belirlendiğini ifade etti.


KARİYER PLANLAMA VE YÖNETİMİ

Çalışanın performansını ölçerken, verilen işleri ne ölçüde başardığı, şirket misyonu ve vizyonuna inancı ve diğer çalışanlarla iletişim kabiliyetini değerlendirdiklerini söyleyen Çarıkçı, bununla ilgili takip raporu düzenlediklerini kaydetti. Organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda incelemeler yaptıklarını belirten Çarıkçı, çalışanların bulundukları pozisyonda belirli bir deneyim ve bilgi seviyesine ulaşıp ulaşmadıkları, daha fazla rol sorumluluk üstlenip üstlenmedikleri, performans takip raporunda göz önünde bulundurulduğunu hatırlattı. Kariyer yönetimi bir personelin kendini geleceğe hazırlaması yönünden çok yararlı ve gerekli bir çalışma olduğunu ekleyen Çarıkçı, bu bilinç ile işe girişten başlayarak, performans takip raporları, veri sonuçlarına göre kariyer planlama ve yönetimi olmak üzere iki alt basamakta eğitimler ve değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

SEVGİ VE İYİLİKSEVERLİK= SADAKATİ

Kurumsal sadakat için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Çarıkçı, “Her yaptığı iş aşamasında takdir, onay veriyoruz. Ayrıca ailevi ve özel sorunlarında psikiyatrik destek oluşturuyoruz. Sadakati, sevgi ve iyilikseverlik duygularıyla sağlıyoruz” diye konuştu.
Yıl sonu tüm çalışanlarla ‘Aile Yemeği’ adıyla yemekli bir toplantı düzenlediklerini belirten Çarıkçı, “Burada yönetim kurulu başkanımız tarafından şirketin ekonomik durumu, teknolojik gelişimi, yapılan iyileştirmeler ve çalışan hakları konusunda açıklamalar sunulmaktadır. Aynı toplantıda çalışanlara çalışma sürelerine göre plaketler verilerek, sadakatleri ödüllendirilmektedir. Şirket içinde oluşturulmuş olan çalışma grupları, komiteler onurlandırılmakta ve ödüllendirilmektedir” dedi.

İNSANCIL VE SOSYAL AMAÇLAR

“Başarının gerçek sırrının ekonomik amaçlarla, insancıl ve sosyal amaçların birlikte ele alınmasında yattığını biliyoruz” diyen Çarıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İşletmemizde çalışanların gereksinimleri, bilgi sahibi olmaları, değerleri ve iş inisiyatiflerini kullanmalarına yönelik psikiyatri uzmanımız tarafından ‘Bireysel Gelişim Grupları’, ‘Zihinsel Teknikler’, ‘Autogenes Training’, ‘Stres Yönetimi’, ‘Felsefe Toplantıları’ ve bireysel görüşme gibi interaktif toplantılar yapıyoruz. Çalışanların motivasyonu için önemli faktörler gerçekleştiriyoruz. Bağımsız iş ortamı yaratıyoruz. Kişiler arası ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bağlılığı arttırmak için Berteks Sports Cafe, Berteks clup, Bursaspor maç biletleri, bayramlaşma kültürü, iftar yemekleri, çalışan memnuniyet anketi, doğum kutlama mailleri, doğum günü mesajları ve kutlamaları, plaket töreni, tavla turnuvası, genel müdür ile birlikte yürüttüğümüz ‘Kahvelerimiz nasıl olsun’ personel görüşmeleri düzenliyoruz. Yaşam kalitesini yükseltmek için çalışanlarımızın çocuklarına öğrenci bursları ve çalışanların yaşam standardını yükseltmek için kurumlarla indirim anlaşması yapıyoruz. Liderlik ve yönetsel güç kazandırmak için ‘Çalışan Temsilcileri Seçimi’, ‘Yıllık İzin Kurulu Temsilcileri Seçimi’ gerçekleştiriyoruz. Kendi kişisel hakları ile ilgili BernetAx’tan da faydalanabiliyorlar.”

‘BİR FİKRİM VAR’ DİYENE ÖDÜL

İnsan kaynağı ve üretim kalitesi sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla komiteler oluşturulduğunu anımsatan Çarıkçı, ‘Berteks Eğitim Akademisi’ başlığı altında eğitim sürecini yürüttükleri bir sistemin bulunduğunu hatırlattı. Aylık olarak bölüm müdürleri ile koordineli olarak bölümlerin alması gereken eğitimler, konferanslar, paneller ve kurslar düzenlediklerini belirten Çarıkçı, “Şirket içi bölümler arası teknik ve üretimi ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı toplantıları yapılmaktadır. Şirketimizde ’Bir fikrim Var’’ uygulamasını hayata geçirdik. Berteks Ailesi’nin birer parçası olarak her bir çalışanımızın fikirlerini paylaşabileceği online olarak uygulanan ‘Bir Fikrim Var’ platformunda tüm personelimiz her türlü fikir, öneri ve projelerini bizlerle paylaşabilmektedir. Geliştirilen projeler üzerinden fayda sağlanan öneriler için çalışan ödüllendirme sistemi uygulanmaktadır” diye konuştu.


POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYORUZ

Kadın, erkek arasında cinsiyet ayrımı yapmadan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin felsefesi ile hareket ettiklerini belirten Çarıkçı, ancak yine Evrensel Kadın ve Çocuk Hakları Beyannamesi paralelinde pozitif ayrımcılık prensiplerini uyguladıklarını kaydetti. Kendilerini ayıran özellikleri de sıralayan Çarıkçı, “Demokratik, katılımcı, yaratıcı insan kaynağı ile insanlık ülküsüne yönelik çevreci, dünyadaki hiçbir canlıya zarar vermeyecek üretim süreçleri ve üretimi misyon edinerek çalışan Ar-Ge merkezimizle gurur duyuyoruz” dedi.

YARDIM NE ALANI UTANDIRMALI NE VERENİ ONURLANDIRMALI

İşletme olarak temel felsefelerini çevreci üretim süreçleri ve üretim yanında toplumun mutluluğu, sağlığı ve huzurunu desteklemek olarak tanımlayan Çarıkçı, “Bu amaçla ihtiyacı olan bireylere değişik yardım derneklerine, vakıflara, eğitim kurumlarına gereksinim anlarında destekleyici bağışlar yapmaktadır. Bunları, ‘Verilen yardım ne vereni onurlandırmalı, ne de alanı utandırmalı’ ilkemiz doğrultusunda isimleri açıklamayı uygun görmüyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Çalışan sağlığını önemsediklerinin altını çizen Çarıkçı, “Sağlık, ‘bedensel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halidir’ düşüncesiyle, işçi sağlığı ve güvenliğine çok önem vermekteyiz. İş yerimizde bedensel sağlık takibi için iş yeri hekimi, işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun çalışma ortamlarını ve çalışanlarımız periyodik kontrollerden geçirmekte ve risk analizi raporlarını vermektedir. İş güvenliği uzmanımız, gerekli kontrolleri yapmaktadır. Kontrol sonunda gerekli gördüğü tedbirleri raporlamaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın ruhsal ve sosyal tam iyilik halini sürdürebilmeleri için bir psikiyatri uzmanından danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Her üçünün raporları doğrultusunda İK yönetimi gerekli önlemleri almakta ve gerekli destekleri vermektedir” dedi.

Yasal Bilgilendirme
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS