Eğitimciler LGS’yi değerlendirdi:Temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Eğitimciler LGS’yi değerlendirdi:Temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Eğitimciler LGS’yi değerlendirdi:Temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Eğitimciler LGS’yi değerlendirdi:Temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İSTANBUL, (DHA)-Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Akademik Kurulu sınavı değerlendirdi.

Adil Kurt şunları söyledi; “LGS bu yıl, okullarımızda Covid-19 nedeniyle son derece üst düzey önlemler alınarak gerçekleştirildi. LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorularla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. MEB’in belirlediği birinci dönem konularından sorular yer almıştır. Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen, yorum yapabilme gücü ve dikkati yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav uygulanmıştır.

SORULARDA ANLATIMIN UZUN VE YORUMA DAYALI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR

LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu, görsel tablo ve grafik yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Matematik ve Türkçe derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu için diğer derslere göre seçiciliği artmıştır. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. Matematik ve Türkçe sınavlarındaki sorular analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği yapıda sorulmuştur. Fen Bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre daha uzun anlatımlar içerdiği, deney ve gözlemlerin kullanıldığı ve orta zorluk derecesinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise A kitapçığı 7. soruda 5. sınıf kazanımlarına ait bir sorunun yer aldığı görülmektedir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise genel olarak paragrafı yorumlamaya dayalı sorular sorulurken dikkat ve bilgi gerektiren bir iki soruya da yer verildiği iletilmiştir. Genel anlamda öğrencilerin bazı soruları birkaç defa okuduğu bilgisini de aldı. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk.”

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke şunları söyledi; “20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı birinci dönem konularından oluşmaktadır. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, Türk Dili becerisini ölçme, sözel mantık yorumlamaya tarzında hazırlanmıştır. Soruların birkaçının içeriğinde disiplinlerarası yaklaşıma yer verilmiştir. Metin yorumlama sorularında güncel konulara da yer verilmiştir. Salt görsel yorumlama ya da metin üzerinden görsel çıkarımı sorularına yer verilmemiştir. Sorular genel olarak uzun tarzda hazırlanmıştır. Okuma anlama ve yorumlama ile yazım noktalama ve dilbilgisi sorularına yer verilmiştir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Özellikle 4-5 soru seçici olmuştur. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav olmuştur.”

YORUM YAPABİLME GÜCÜ YÜKSEK ÖĞRENCİLERİN YAPABİLECEĞİ DÜZEYDE BİR SINAV OLMUŞTUR

Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya,  "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sorular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sürecinde belirtmiş olduğu kazanımlara ve müfredata uygun olarak sadece birinci dönem konularını ve kazanımlarını içermiştir.” dedi ve ekledi:  “Sınavda öğrencilerin sorumlu oldukları her üniteden soru sorulmuş olup sorularda, genel olarak bilgi paragraf içinde verilerek öğrencilerin paragrafta verilen bilgileri yorumlaması istenmiştir. Paragraflarda ise cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş olup dikkat ve bilgi gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Yıl içinde yayınlanan örnek sorular, harita ve görsellerden de oluşuyordu bu nedenle sınavda harita ve görsel içerikli soruların sorulması da bekleniyordu. Ancak bu tarz sorulara sınavda yer verilmemiştir. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.”

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan soruların büyük çoğunluğu MEB tarafından daha önce açıklandığı şekilde yüz yüze eğitim döneminde işlenen kazanımlara aittir. Yayınlanan sınav sorularına baktığımızda sadece A kitapçığında yer alan 7. sorunun 5. sınıf kazanımlarına ait bir soru olduğunu görmekteyiz. Sorular genel anlamda ilgili ayet, hadis ve metinler aracılığıyla günlük hayatla ilişkilendirilerek kolay ve basit tarzda hazırlanmıştır. Soruların “Kader İnancı” ve “Zekât ve Sadaka” ünitelerindeki kazanımlara ağırlık verilerek oluşturulduğunu görmekteyiz. Sınav konularına dahil olan “Din ve Hayat” ünitesinden soru sorulmamıştır.Sorular MEB tarafından yıl içerisinde yayımlanan örnek sorularla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini sorgulamaya yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu nedenle konu eksiği bulunmayan ve yıl içerisinde okuma becerisini artırmaya yönelik çalışmalar yapan öğrencilerimizin daha rahat bir sınav geçirdiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem, “Genel olarak, okuduğunu anlama, grafik okuma veya çıkarım gerektirecek yorum yapma becerilerini ölçen sorular bulunurken üst düzey dikkat becerisi gerektiren tablo okuma sorularına bu sınavda yer verilmediği gözlenmiştir. Üniteler arası sarmal bir soru yapısı kullanılmadığı, daha çok diyalog sorularına yer verildiği ve bu diyaloglara bağlı kalarak çıkarımlar yapılması istendiği görülmüştür. Çoğunlukla soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer verilmiştir. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır.” dedi.

“SORULAR, HER AY MEB TARAFINDAN YAYIMLANAN ÖRNEK SORULARLA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR”

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy, “Sorular çok güzel hazırlanmış, dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir.  Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır, sentez ve analiz yapabilen öğrenciler çok rahatlıkla soruları çözebilirler. 7. sınıf kazanımlarına hakim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği anlaşılmıştır. Soruların bazıları uzun çözümler gerektirdiği için öğrenciler sınavı yetiştirememe sorunu yaşamışlar. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olmuştur." şeklinde konuştu.

FEN BİLİMLERİ SORULARI

Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat, “ LGS sınavında sayısal bölümün Fen Bilimleri sorularının Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf birinci dönem konularına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi ve ekledi: “Sorularda 2. üniteye ağırlık verilmiştir. Öğrencilere sorumlu oldukları her üniteden soru sorulmuştur. LGS fen bilimleri soruları yıl içerisinde yayınlanan örnek sorular ile il bazlı sorulara benzerlik göstermektedir. Sınav bu yıl renkli olarak hazırlanmıştır. Sınavda fen okuryazarlığının ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığını, soruların gözlem ve araştırmaların üzerine kurgulandığını görmekteyiz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca sorularda grafikler kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrenciler bilimsel düşünmeye teşvik edilerek olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Sorularda günlük hayatımızdan örneklere de yer verilmiştir. Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşmaktadır. Bu soruların dikkatli okunması öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınavın genel olarak orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.”

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber