“Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı”

“Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı”

“Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı”

“Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı”

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İSTANBUL, (DHA) YAKLAŞIK 2,5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın  (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu. Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olacağı bir sınav olduğunu ifade etti.

2020 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları şöyle değerlendirdi:

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır: “2020 AYT’de, 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınanmıştır. 2019 AYT’ye göre 2 edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin artırıldığı gözlemlenmiştir. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk Edebiyat’ının çeşitli dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.”

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen ise kendi alanındaki dersleri şu şekilde değerlendirdi:

TARİH 

Tarih öğrencileri biraz zorladı. Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşmaktadır. 4 yılın kazanımları sorgulanmıştır. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçmektedir. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

COĞRAFYA

Coğrafya soruları ise 11’inci ve 12’inci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda 5 soru 11. sınıf kazanımından, 1 soru da 12. sınıf kazanımından oluşmaktadır. AYT sınavından beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular gelmiştir. TYT sınavında olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulanmıştır.  Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır.

FELSEFE

2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3’ü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 1 soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulanmıştır. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacaktır. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ 

Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden sorulmuştur. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istenmiştir. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji sorularında paragraf ve kavram bilgisi sorgulanmıştır. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.

MANTIK

Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik sorulmuştur. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmuştur. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: “2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.”

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir ise 2020 AYT Fizik sorularının sonucu etkileyeceğini, kazanımları yaşam ile ilişkilendirebilen öğrencilerin başarılı olacağını ifade ederek şunları söyledi: “2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla olmuştur. 14 sorunun 10’u 11’inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) 4’ü 12. sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yöneliktir. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınav ile karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.”

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz: “Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıkmıştır. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda 11’inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12’inci sınıf ünitelerinden 4 soru yer almaktadır. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’ gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler gibi bazı ünitelerden 2 soru çıkmıştır.”

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran: “2020 AYT sınavında biyoloji sorularının 8’inin 11’inci sınıf kazanımlarından, 5’inin ise 12’inci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülmektedir. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirilmiştir. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavının biyoloji olduğunu belirtilmiştir. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülmektedir.  Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.”

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber