1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

1950 ve 1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında roman türü diğer birçok tür gibi oldukça gelişim göstermiştir. Bu dönem romanlarında birçok farklı yönelim ortaya çıkmıştır. 1950 ve 1980 roman türü incelenirken ortaya çıkan bu yönelimler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

1950 ve 1980 arası Cumhuriyet Dönemi roman eğilimleri şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

Toplumcu Gerçekçi Romanlar

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir, Mahmut Makal, Dursun Akçam, Necati Cumalı, Tarık Buğra gibi isimler bu dönemde köy - kasaba edebiyatı olarak da adlandırılan bu tarza yönelmişlerdir. Eserlerinde toprak kavgaları, tarımın makineleşmesi ve köyden kente göç gibi konular işlendi. Sanat toplum içindir anlayışı ile yazılan eserlerde halkın yerel ağızdaki dil özelliklerine önem gösterilmiştir. 

Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanlar

Milli tarihe duyarlılık gösteren Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Hüseyin Nihal Atsız tarihi olayları ele almışlardır aynı zamanda milli konuları da eserlerinde işlemişlerdir. Samiha Ayverdi, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Mustafa Miyaseoğlu, Ömer Okçu ve Rasim Özdenören gibi yazarlar dini hassasiyetlerini ön planda tutarak eserler yazmışlardır.

Modernist Romanlar

1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu tarz romanlarda bireyin iç dünyası, bunalımları ve yalnızlıkları ele alınır. Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür ve Oğuz Atay gibi yazarlar modernist roman anlayışı ile eserler yazmıştır.

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Romanlar

Bu anlayışta bireyin iç dünyasını yani psikolojisini ele alan eserler verilmiştir. Eserlerde bireyin psikolojisi çözümlenmiştir. Yazarlar psikoloji biliminden yararlanarak eserleri yazmıştır.

1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

Yazarlar ilk yıllar da kendi gözlemlerin yansıttıkları romanlar yazdı.

Gerçekçilik her zaman ön plandaydı.

Bireysellikten ziyade toplumsal konular işlendi.

1950'den itibaren Türk romancılığında farklı yönelimler oluşmuştur. Birçok sanatçı da bu yönelimlerin doğrultusunda ya da bireysel yaklaşımlar da eser vermişlerdir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

1950'li yıllarda Köy Enstitüsü mezunu olan yazarlar köy ve kasaba konulu romanları ile ön plana çıkmaktadırlar. 

1960'lardan itibaren Türk romancılığında yenilikçi bir anlayış ortaya çıkmıştır. Böylelikle modernizmi esas alan eserler yazılmıştır. 

Modernizmden beslenerek farklı anlatım teknikleri de ortaya çıkmıştır. Postmodern anlayış ile yazılan romanlar romancılığın yeni bir yönü olarak adlandırılmıştır.

1970 ve 1980 yılları arasında roman yazarlarında büyük bir artış görülmüştür. Bununla birlikte roman yazarları artınca roman sayılarında da artış olmuştur. Toplumsal sorunları ele alan romanlar Almanya'ya göç eden Türklerin sorunlarını da ele almaktadır.

Ek Fiil Nedir, Ne İşe Yarar? Ek Fiilin Görevleri Ve Ek Fiil Örnekleri Nelerdir?

Ek Fiil Nedir, Ne İşe Yarar? Ek Fiilin Görevleri Ve Ek Fiil Örnekleri Nelerdir?