Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir? Açık Oturumların Amaçları Nelerdir?

Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir? Açık Oturumların Amaçları Nelerdir?

Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir? Açık Oturumların Amaçları Nelerdir?

Açık oturum, sözlü iletişimde kullanılan bir anlaşma ve bilgi aktarım türüdür. Açık oturum bir başkan eşliğinde düzenlenirken bu oturumlar herkes tarafından izlenebilir. Herkes tarafından izlenebilir ve herkes tarafından katılım olabileceği için toplumun her kesimine hitap etmektedir. Açık oturum gerçekleştirmek için belli başlı özellikleri kullanmak ve amacı yerine getirmek gerekir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Açık Oturum Nedir?

Açık oturum, toplumu ya da özel bir kitleyi ilgilendiren herhangi bir konu hakkında fikirlerin dile gelmesi üzerine sorunları konuşmaktır. Açık oturumlar balkan ve konuşmacılar tarafından gerçekleştirilir. Açık oturumlarda seyirci bulunur. Seyirci önünde gerçekleşmesi, aynı zamanda eş zamanlı yayın ile halka sunulması oturumun açık oturum olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Açık Oturum Özellikleri Nelerdir?

Bir oturumun açık oturum olarak adlandırılması için belli başlı özellikler çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu özelliklere uyum sağlayarak açık oturum yapılabilir. Açık oturum özellikleri şöyledir;

 En az 3 en fazla 6 konuşmacı bulunmalıdır. 

 Bir başkan eşliğinde yürütülmelidir.

 Konuşmacılara sıra ile söz verilmelidir.

 Konuşmacılara eşit süreler tanınmalıdır.

 Seyirci önünde gerçekleşmelidir.

 Konuşmacılar alanında uzman kişiler olmalıdır.

 Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu tercih edilebilir.

 İzleyiciler oturum esnasında soru soramaz, katılım sağlayamaz, sadece dinleyicidir.

 Konuşmacılar, saygı çerçevesinde fikirlerini beyan etmeli, üsluplarına dikkat etmelidir.

 Açık oturum canlı yayın ya da sonradan kayıt yayın yapılabilir.

 Konu hakkında düşündürücü olmalıdır.

Açık Oturumların Amaçları Nelerdir?

Açık oturumların amacı bir düşünceyi, konuyu ya da savı tartışmaktır. Ayrıca havada kalan bir konuyu sonuca bağlamak da yine açık oturumların amaçları arasındadır. Açık oturumlarda amaç, konuşmacıların başkan eşliğinde fikirlerini dile getirerek ve karşılıklı ikna süreci gerçekleştirerek ortak bir noktada buluşmaktır.

Açık Oturumda Konuşmacı Kimlerdir?

Açık oturumlar, bir başkan eşliğinde gerçekleşir. Başkan eşliğinde konuşmacılar belirlenen konuyu tartışırlar. Burada konuşmacılardan kast edilen konu hakkında uzman kişilerdir. Konuşmacılar genellikle konu hakkında iki ayrı düşünceye sahip uzman kişilerden tercih edilir. Örneğin bir konu hakkında A düşüncesine sahip uzmanlık alanı farklı olan 3 kişi seçilirken B fikrini savunacak aynı şekilde yine 3 kişi konuşmacı olarak belirlenir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Açık Oturumda Seyirci Katılımı Olur mu?

Açık oturum, seyirci ile gerçekleşen bir tartışma ya da sözlü iletişim panelidir. Burada iletişim konuşmacılar ve belirlenen başkan arasında gerçekleşir. Açık oturumda seyirci katılımı pek fazla gerçekleşmez. Ancak oturum sonunda başkanın insiyatifine ve konuya göre seyirci soruları alınabilir. Sorular konuşmacılar tarafından cevaplanırken oturum esnasında seyirci katılımı ve soru alınması pek uygun görülmez.

1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

1950 ve 1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?