Bir Deste Kaç Tanedir? 1 Deste İçinde Kaç Adet Bulunur?

Bir Deste Kaç Tanedir? 1 Deste İçinde Kaç Adet Bulunur?

Bir Deste Kaç Tanedir? 1 Deste İçinde Kaç Adet Bulunur?

Farsçada dest kelimesi el anlamına gelir. İki elde toplam 10 parmak olduğu için, deste kelimesi 10 sayısının yerine kullanılmaktadır. Milli sporumuz olan yağlı güreşte takımların en küçüğüne de deste denir. Özellikle Trakya'da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kelime bu anlamda kullanılır. Toplam elli iki kağıttan oluşan iskambil takımlarına da halk arasında deste denir. Örnek cümle: "Bu oyun bir değil iki deste kağıtla oynanıyor." 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bir Deste Kaç Tanedir?

Bir deste 10 tanedir. Önceden insanlar sayı sayarken parmaklarını çok sık kullanırlarmış. Eldeki parmakların sayısı 10 olduğu için dest kelimesinden deste sözcüğü türetilmiştir. Deste kelimesinin sözlük anlamı onluktur. 

1 Deste İçinde Kaç Adet Bulunur?

Bir deste içinde 10 adet bulunmaktadır. Desteler, hem rakamların hem de belli başlı nesnelerin çok daha hızlı sayılmasını sağlar. Örneğin bazı işletmelerde üretilen mallar deste deste bir araya gelip paketlenir. Paketlerin onar onar sayımı, tek tek saymaktan çok daha pratiktir.

Deste ile Düzine Arasındaki Fark 

Düzine kelimesi, desteden farklı olarak Latinceden dilime geçmiştir. Orijinali "dozzina" şeklinde yazılan kelime Latincede on iki anlamına gelir. Deste ve düzine problemleri ilköğretimdeki temel matematik konularından biridir. 

Deste ve Düzine Problemleri 

1- Arif'in elinde iki deste kalem vardır. Bunlardan dördünü sıra arkadaşı Emre'ye ikisini de ön sırada oturan Oktay'a verirse elinde kaç tane kalem kalır? 

a) 12 b) 14 c) 16 d) 18 

2 deste - 2 x 10 = 20 

20 - 4 = 16 

16 - 2 = 14 

Cevap: b 

2- Mehtap'ın kitaplığında üç düzine, Serpil'in kitaplığında ise dört deste kitap var. İkisi kitaplarını birleştirirse toplam kaç kitapları olur? 

a) 76 b) 80 c) 84 d) 88 

Üç düzine - 3 x 12 = 36 

Dört deste - 4 x 10 = 40 

36 + 40 = 76 

Cevap: a

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?