Divan Edebiyatında Gazelin ve Kasidenin İlk Beyitine Ne Denir, Ne İsim Verilir?

Divan Edebiyatında Gazelin ve Kasidenin İlk Beyitine Ne Denir, Ne İsim Verilir?

Divan Edebiyatında Gazelin ve Kasidenin İlk Beyitine Ne Denir, Ne İsim Verilir?

Divan edebiyatı, Türk kültüründe süslü ve sanatlı bir edebiyat türüdür. Klasik Türk Edebiyatı olarak da bilinmektedir. Divan edebiyatında bir birinden farklı konular işlenmektedir. Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Divan Edebiyatında Gazelin ve Kasidenin İlk Beytine Ne Denir?

Kaside ve gazelin ilk beytine, matla denmektedir. Matla kelimesi, doğmak anlamını taşıyor. Matla beyti, kendi arasında uyaklıdır. Gazel ve kaside Divan Edebiyatının şiir türleridir. Gazel, Arapça bir kelimedir. Türk şairlerin en çok kullandıkları nazım şekillerinden birisidir. Kaside, devlet büyüklerini övmek için yazılan uzun şiirlerdir. 

Gazel ve Kasidenin İlk Beytine Ne İsim Verilir?

Kaside din ve devlet adamlarını yüceltmek için yazılan bir şiir formudur. Kelime anlamı yönelmek, niyet etmektir. Gazel, kadınlarla olan aşkı ve sevgiyi anlatıyor. Gazelin kelime anlamı ise aşktan bahsetmektir.

 Kasidenin ve gazelin ilk beyti matladır. Matla kelimesinin Türkçe anlamı, güneşin veya yıldızların doğduğu yer anlamını taşıyor. Aynı zamanda sadece doğmak anlamında da kullanılmaktadır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı

Divan Edebiyatında Gazel

Divan edebiyatına ait olan gazelin konu içeriği aşktır. Buna rağmen her beyitte farklı konular işlenebilir. Yani gazelde konu bütünlüğü olmayabilir. Divan edebiyatında gazel sıkça kullanılmaktadır. Gazelin konuları aş, şarap ve güzelliktir. Gazelde aruz ölçüsü kullanılmaktadır. Gazelin önemli öncülerinde Fuzulidir. 

Divan Edebiyatında Kaside

Kaside kelimesinin anlamı kastetmek, yönelmek ve niyet etmektir. Kaside Türk edebiyatından Araplardan geçmiştir. Kasidenin farklı bölümleri vardır. Her bölümün konuları da farklılık gösteriyor. Divan edebiyatı, Türklerin İslam kültüründen etkilenmesi ile ortaya çıkmıştır.

Divan edebiyatında kullanılan dil ağırdır. Aynı zamanda söz sanatlarına da bolca yer verilmiştir. Hoca Dehhani, Divan edebiyatının ilk şairidir. Nedim, Ahmedi, Fuzuli, Bakı gibi şairler Divan edebiyatının temsilcilerinden bazılarıdır. Divan edebiyatı adını şairlerin eserlerini topladığı kitaplara ''divan'' denmesinden geldiğine inanılmaktadır.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber