İngilizce Şimdiki Zaman Cümleleri... Present Continuous Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Şimdiki Zaman Cümleleri... Present Continuous Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Şimdiki Zaman Cümleleri... Present Continuous Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce dili öğrenmenin önemi tartışılmaz, pek çok ülkenin resmi dili olarak kabul ettiği İngilizce, en yaygın dil olarak kabul edilmektedir. Dil bilimciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İngilizcenin dünya üzerinde en çok kişi tarafından kullanılarak yaşayan dil olduğu kabul edilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Şimdiki zaman cümlelerinin İngilizce yazılış ve okunuşları da her yaştan insan için büyük kazanım olacaktır. Present Continuous Tense Cümle Örnekleri sıklıkla tekrarlanarak herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilecektir.

 İngilizce Şimdiki Zaman Cümleleri…

 İngilizce şimdiki zaman cümleleri Türkçe’ de olduğu gibi anlık durum ve fiilleri ifade etmektedir. Şimdiki zaman cümlelerinde içinde bulunulan andaki durum ve olaylar anlatılmaktadır. İngilizce dilinde de yaşanan an ve geçmiş zaman olmak üzere 2 tense bulunmaktadır. Bunlar;

 Past ve Present olarak yazılır. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman cümleleri İngilizce de olumlu, olumsuz ve soru şeklinde yazılmaktadır. I am walking, I am not walking ve Am I walking? Örneğinde olduğu gibi.

 Present Continuous Tense Cümle Örnekleri…

 Şimdiki zaman cümle olumlu örnekleri;

 I am walking. – Ben yürüyorum.

 I am reading. – Ben okuyorum.

 You are walking. - Sen Yürüyorsun,

 We are walking. – Biz yürüyoruz.

 She-He- İt is walking. - O yürüyor. (Kadın –Erkek)

 You are walking. - Siz yürüyorsunuz.

 They are walking. - Onlar yürüyorlar.

 Olumsuz Cümle örnekleri;

 I am not walking. – Ben yürümüyorum.

 I am not reading. Ben okumuyorum.

 You are not walking. – Sen yürümüyorsun.

 We are not walking. – Biz yürümüyoruz.

 She – He – ıt is not walking. – Onlar yürümüyorlar.

 Soru Cümlesi örnekleri;

 Am ı wakling? – Ben yürüyor muyum?

 Am I reading? – Ben okuyor muyum?

 Are you walking? – Sen yürüyor musun?

 Is She- He –it walking? Onlar yürüyorlar mı?

İngilizce Geniş Zaman Cümleleri... Simple Present Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Geniş Zaman Cümleleri... Simple Present Tense Cümle Örnekleri...