Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir? En Meşhur Romancıları Kimlerdir?

Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir? En Meşhur Romancıları Kimlerdir?

Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir? En Meşhur Romancıları Kimlerdir?

Türk Edebiyatının roman türü ile tanışması Tanzimat Dönemine denk gelmektedir. Roman türünün kusurlarından arınıp batı tekniğine kavuşması ise Servet-i Fünun döneminde mümkün olmuştur. Milli Edebiyat Döneminde ise roman geçmişten gelen birikimi ve o dönemin koşulları ile farklı bir boyuta ulaşmıştır. Milli Edebiyat Döneminde sanatçılar dönemin içerisinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmamış ve bu çalkantılı dönemi gerçekçi bir dille eserlerinde anlatmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?

 Milli Edebiyat döneminin romanlarında tema ağırlıklı olarak milli mücadele olmuştur. Halkın içerisinde bulunduğu zor şartlar altında destansı var olma mücadelesi sanatçılar tarafından ele alınmıştır. Bu dönemde Türkçülük akımının etkisi ile beraber halk dili tercih edilmiş ve sanatın halka ulaşmasının önündeki tüm engeller kalkmıştır. Milli Edebiyat Dönemi romanlarının özellikleri şunlardır:

 - Tema toplumsal konu ve sorunlardan oluşmaktadır. Konular bireysel değil toplumsal sorunlardan oluşmakta, vatan, hürriyet ve milliyetçilik konuları çok sık işlenmiştir.

 - Mekan olarak İstanbul dışına çıkılmış ve tüm gerçekliği ile Anadolu mekan olarak tercih edilmiştir.

 - Toplumun bizzat içinde yaşayan toplumsal sorunları yakından hisseden kişiler romanların kahramanları olmuşlardır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 - Sanatçılar realizm ve natüralizm akımından etkilenmişlerdir. Anadolu'da gözlemlenen yerler betimlemeler ile okuyucuya hissettirilmiştir.

 - Sadeleşme yönünden önemli aşamalar kat edilmiştir. Romanlarda günlük konuşma dili kullanılmıştır.

 En Meşhur Romancıları Kimlerdir?

 Milli Edebiyat Döneminde özellikle memleket edebiyatı anlayışı ile önemli eserler verilmiştir. Bu dönemin en önemli romancıları şunlardır:

 - Halide Edip Adıvar

 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 - Reşat Nuri Güntekin

 - Refik Halit Karay

 - Mehmet Fuat Köprülü

 Milli Edebiyat Dönemi Romanı Yapı Özellikleri

 Bu dönemde romanlar geçmişteki eserlere göre yapısal bakımdan önemli değişiklikler yaşamıştır. Milli Edebiyat Dönemi romanlarının yapısal özellikleri şu şekildedir:

 - Olay: Memleket Edebiyatı olarak da bilinen bu dönemde ortaya konular olaylar toplumsal sorunlardan oluşmaktadır.

 - Kişiler: Kahramanlar dar çevrelerden seçilmiş ve halka uzak kişilerdir. Fakat memleketteki sorunlara ve Anadolu'ya karşı ilgisiz kalınmayan sanatçılar bizzat halk içerisinde yaşayan ve memleket sorunlarının merkezindeki kişileri tercih etmiştir.

 - Mekan: Mekan olarak İstanbul seçilmemiştir. Milli edebiyat sanatçıları bizzat eserlerinde Anadolu'ya yönelmiştir. Anadolu'daki kasabalar, köyler ve en ücra köşeler romanlara dahil olmuştur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Milli Edebiyat Dönemi Romanlarının Dil ve Anlatım Özellikleri

 Dilde sadeleşme Tanzimat Döneminde kısmen başlamıştır. Fakat Tanzimat b2. Dönemde sadeleşme hareketi kenara itilmiş ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Milli Edebiyat Dönemi ile beraber Yeni Lisan hareketi ile dilde sadeleşme hareketi daha güçlü bir şekilde ilerlemiştir.

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber