Topluluk İsmi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Topluluk İsimleri Nelerdir?

Topluluk İsmi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Topluluk İsimleri Nelerdir?

Topluluk İsmi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Topluluk İsimleri Nelerdir?

Dil bilgisinde yer alan çeşitli isimler yer almaktadır. Doğada bulunan canlı ve cansız her türlü şeyin sahip olduğu bir isim bulunmaktadır. Bu isimlerden birisi de topluluk ismi olarak bilinmektedir. Topluluk ismi yapısı bakımından tekil olmasına rağmen anlam bakımından çoğul bir özelliğe sahiptir. Topluluk isminde aynı türe ait olan birden çok varlık ifade edilmektedir. Topluluk ismi denildiğinde tekil bir anlama sahip olan ancak çokluğu ve topluluğu ifade eden kelimeler anlaşılmaktadır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Topluluk İsmi Nedir?

 Topluluk ismi, yapı bakımından tekil olmasına rağmen anlam bakımın birçokluğu veya topluluğu bildirmektedir. Yapısı bakımından tekil olmasına rağmen aynı türe ait olan birden fazla varlığı anlatmakta olan bir isimdir. Topluluk isimleri de çokluk eki alabilmektedir. Topluluk isimlerinin çoğul eki alması durumunda ise aynı topluluktan birden fazla olduğu manasına gelmektedir. 

 Topluluk İsmi Özellikleri Nelerdir?

 Topluluk isimleri aynı tür varlıkların oluşturduğu toplulukları tanıtan isimler olma özelliğine sahiptir. Topluluk isimleri ''-ler, -lar'' eki almamış isimler olarak bilinmektedir. Çoğul eki almamalarına rağmen anlamca çoğul olan adlar olarak ifade edilebilir. 

Topluluk isimlerinin aynı türden oluşan varlıkların oluşturduğu toplulukları ifade ettiğini söylemek mümkündür. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tekil isim gibi yazılmalarına rağmen çoğul isim anlamı taşıdıkları bilinmektedir. 

Topluluk isimleri ile birden fazla varlık tanıtılmaktadır. 

Şekil bakımından tekil isimlere benzemelerine rağmen anlam bakımından çoğul isimlere benzemektedir. 

 Topluluk İsimleri Nelerdir?

 Topluluk isimleri bir türe ait olan şeylerin tümünü gruplaştırarak düşündürmektedir. 

 • Orman,
 • Halk,
 • Ordu,
 • Meclis,
 • Sürü,
 • Küme,
 • Bölük,
 • Kurul,
 • Millet,
 • Ulus,
 • Aile,
 • Ekip,
 • Takım,
 • Koro,
 • Grup,
 • Yığın,
 • Sınıf,
 • Düzine,
 • Yığın,
 • Deste,
 • Sınıf,
 • Birlik olarak ifade edilebilir.

 Bazı tür isimlerinin ise mecaz-ı mürsel veya ad aktarmasına bağlı olarak da topluluk adı olması mümkün olabilmektedir. 

 Topluluk İsimlerinin Sahip Olduğu Anlamlar 

 Türkçede topluluk isimleri, birden fazla varlığı belirtmek için kullanılmaktadır. Eklendikleri sözcüklerin tek olmadıklarını ve birden fazla olduklarını belirtme özelliğine sahip oldukları bilinmektedir. Topluluk isimlerinin abartma anlamında kullanılabileceklerini söylemekte mümkün olmaktadır. 

 Topluluk isimleri de çoğul eki alabilmektedir. Bu şekilde ise birden fazla topluluğu ifade ettiklerini söylemek mümkün olmaktadır. Topluluk isimlerinin -ler, -lar çoğul eki almaları ve bir sözü ile kullanılmaları halinde ise abartma anlamı verdiklerini söylemek mümkün olmaktadır. 

 Bazı durumlarda ise cümle içinde bulunan topluluk adları anlamlarına göre tekillikte kazanabilmektedir. 

 Topluluk İsimlerinin Kullanımı 

 Topluluk isimleri, biçim olarak tekil olmasına rağmen sahip oldukları anlam bakımından çoğul isimleri karşılamaktadır. Topluluk isimleri yazılışları göz önünde bulundurulduğunda -ler, -lar çoğul eki almamalarına rağmen çoğul anlama sahip olarak bilinmektedir. Topluluk isimlerinin teklerden oluşan bir topluluğu ifade ettiğini söylemekte mümkün olmaktadır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Topluluk isimleri çoğul eki almadıkları halde çoğul bir anlama sahip olarak bilinseler bile bazı durumlarda çoğul eki almaları da söz konusu olabilmektedir. Topluluk isimlerinin tekil olarak yazılmasına rağmen kelimeye bakıldığında çok sayıda isim manasına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

 Topluluk isimlerinin birden fazla varlığı ifade ettiğini de söylemek mümkün olmaktadır. Şekil olarak tekil isimler gibi görülmelerine rağmen anlamları göz önünde bulundurulduğunda çoğul isimlere benzer olduklarını söylemek mümkün olmaktadır. Birden fazla varlığı ifade etmekte oldukları da bilinmektedir.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber