İngiltere'de resmi veriler eşitsizliğin derinleştiğini gösteriyor

İngiltere'de resmi veriler eşitsizliğin derinleştiğini gösteriyor

İngiltere'de resmi veriler eşitsizliğin derinleştiğini gösteriyor

Son rakamlara göre İngiltere'nin cansız ekonomik performansı, en yoksul kesimin harcanabilir gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Hanehalkı Finans Araştırması, İngiltere'nin en yoksul hanelerinin, yaşam maliyeti krizinden en çok etkilenenler arasında yer aldığını gösterdi.

Verilere göre, nüfusun en yoksul beşte biri için medyan harcanabilir gelir, Mart 2022'ye kadar olan mali yılda yüzde 3,8 düşerken, ücretler ve sosyal yardım ödemeleri de hızla yükselen enflasyona ayak uyduramadı.

Rakamlar, en yüksek ve en düşük gelirli haneler arasında kapatılamaz bir uçurum açılırken, sıkışmanın Birleşik Krallık'ta eşitsizliği nasıl artırdığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda, Britanya'nın yavaşlayan ekonomisi ücretler üzerinde baskı kurarken, ulusun 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanmasından bu yana yaşam standartlarını yükseltme mücadelesini de gösteriyor.

İsviçreli emeklilik fonundan kalıcı yüksek enflasyon öngörüsü

İsviçreli emeklilik fonundan kalıcı yüksek enflasyon öngörüsü

Ortalama hanehalkı harcanabilir geliri, 2021 mali yılına göre yüzde 0,6 azaldı ve enflasyonun geçen Kasım'da kırk yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte daha da kötüsünün gelmesi bekleniyor. ONS verilerinin kapsadığı dönemin sonunda enflasyon yüzde 7'ye yükselmişti.

Bu arada, en zengin beşte birlik hanehalklarının en kötü durumdakiler için yüzde 3,8'lik düşüşe ve en yoksul ikinci beşte birlik hanehalkı için yüzde 2,4'lük düşüşe karşılık yüzde 1,6'lık bir büyüme yaşadı.