KFG kredisi 2022 başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KFG kredisi veren bankalar!

KFG kredisi 2022 başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KFG kredisi veren bankalar!

KFG kredisi 2022 başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KFG kredisi veren bankalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık KGF kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular başladı. 60 milyar liralık destek paketi başvurularına yoğun talep var. Krediyi kullanmak isteyenler KFG kredisi 2022 başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulamalarına başladı. İşte konuyla ilgili detaylar..

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 60 milyar liralık yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketleri için başvuru detayları gündemde yer alıyor. KGF destekli kredi başvuru şartları ve kredi veren bankalar merak ediliyor. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelerin yararlanabileceği Yatırım Destek Paketi’nde işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır.

KREDİ DESTEK PAKETLERİ NELER?

İşletme Harcama Destek Paketi: İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.

Yatırım Destek Paketi: Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler tek seferde yapılacak 50 bin TL ve üzeri yatırıma ilişkin harcamalarını sözleşme veya faturayla belgelendirecek. Turizm sektörü hariç, arsa ve bina yatırımları ancak makine yatırımlarıyla birlikte yapılırsa kefalet verilecek. İşletme kredisinden yararlanacaklar, tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderleri belgelendirecek. Kredinin yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Kartlı ödemelerde fatura ibrazı şartı aranmayacak.

İhracat Destek Paketi: Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

KGF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KGF'nin kefaletli destek paketinden yararlanmak isteyen işletmelerin, kullanacakları krediler için KGF'nin ortağı olan kredi veren bankalardan herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF'ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF'ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

KGF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.

Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

KGF'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İşletmeler, Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor. KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon TL'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

KGF KREDİSİ VEREN BANKALAR

Akbank T.A.Ş

T.Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

T. Halk Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Denizbank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi miktarı 4 bin olabilir!

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi miktarı 4 bin olabilir!