Torba yasa teklifi maddeleri neler, neleri içeriyor? 20 madde TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Torba yasa teklifi maddeleri neler, neleri içeriyor? 20 madde TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Torba yasa teklifi maddeleri neler, neleri içeriyor? 20 madde TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan 20 maddelik, ’Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 10 maddenin, tasarruf mevduatı ile ilgili düzenlemeleri içerdiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, detayları açıkladı. Peki, Torba yasa teklifi maddeleri neler? İşte ekonomik düzenlemeleri içeren 20 maddelik torba yasa teklifiyle ilgili detaylar..

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Torba yasa teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu gelişme sonrasında ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi detayları merak edildi. Torba Yasa teklifi maddeleri ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan açıklama geldi. Ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifinde sigorta kapsamının genişletilmesini öngörülürken sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

TORBA YASA NELERİ İÇERİYOR?

Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"Türkiye'de bankalarda yatan tasarruf mevduatlarının 200 bin lirası, sigorta kapsamındaydı. Şimdi yaptığımız düzenleme ile birlikte tüm mevduatlar, tasarruf mevduatı, ticari mevduat, vadeli vadesiz mevduat dahil olmak üzere ve altını çizerek söylüyorum, ticari mevduatlar da dahil olmak üzere bütün mevduatın 200 bin lirası, tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında değerlendirilecek. İkinci önemli maddemiz, 2021 yılının Aralık ayında çıkardığımız kur korumalı mevduatla ilgili bir düzenleme vardı.

O dönemde, 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bilançolarında bulunan döviz cinsinden mevduatları Türk parasına çevirdikleri takdirde, kambiyo karlarının vergiden muaf olacağı ile ilgili bir düzenleme vardı. Şimdi getirdiğimiz düzenleme ile vatandaşlarımız, ticari mevduat sahipleri, bankalardaki 31 Mart'tan itibaren döviz cinsinden olan mevduatlarını, Türk parasına çevirmeleri takdirde, Kurumlar Vergisi istinasından faydalanacak.

31 Mart 2022 bilançolarında yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar, Türk Lirası'na dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Yani eğer bir faiz varsa ya da katılım bankalarının verdiği kar payları varsa onlar da bu kapsam içinde değerlendirilecek."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Elitaş, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir düzenleme ile ilgili de değişikliğe gittiklerini söyledi. Elitaş ayrıca, FETÖ dolayısıyla fona devredilen gayrimenkullerin ticari iktisadi bütünlük içerisinde olmasıyla ilgili de bir düzenleme yapıldığını aktardı. Varlık Fonu ve ilgili 3 maddede düzenleme yapıldığını da aktarın Elitaş, "Daha önce olduğu gibi Varlık Fonu şirketlerinde yapılan istisnalar, yeni kurulan şirketlerde de devam edilecek" dedi.

TORBA YASA TEKLİFİ MADDELERİ NELER?

Sigorta kapsamının genişletilmesini öngeren teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ayrıca Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İlave istihdama prim desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İlave istihdama prim desteği verilecek