Mübadele Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Mübadele Göçü Ne Demek?

Mübadele Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Mübadele Göçü Ne Demek?

Mübadele Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Mübadele Göçü Ne Demek?

Mübadele, değiş tokuş, değişim ve değişme manalarında kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Mübadele eskimiş bir sözcük olarak bilinmektedir. Kelime anlamının ise değiş tokuş olduğunu ifade etmek mümkündür. Mübadele, Osmanlı Devleti zamanında kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine de sahiptir. Aynı zamanda bir coğrafya terimi olarak da kullanılmaktadır. Coğrafya da mübadele kelimesinin yer değiştirme göçleri anlamına sahip olduğu söylenebilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Mübadele Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

 Mübadele kelimesi sözlükte; değişim ve değiş tokuş anlamlarına gelmektedir. Coğrafyada ise mübadele, bir antlaşmaya uygun olacak şekilde ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçleri ifade etmektedir. Sözlükte ise mübadele kelimesinin, bir şeyin diğeriyle değiştirilmesi anlamındadır.

 Mübadele Göçü Ne Demek?

 Mübadele göçü, ülkeler arasında gerçekleşmekte olan bir tür göç olarak ifade edilebilir. Bir anlaşma kapsamında iki veya daha fazla ülkenin anlaşmasına bağlı olarak ülke nüfusları azınlıkta olan kısımların yer değiştirmesi mübadele göçü olarak bilinmektedir. Mübadele göçleri zorunlu ve siyasi göçler olarak ifade edilebilir. Ülkeler arasında gerçekleşecek olan bu göçlere katılmak isteğe bağlı bir şekilde gerçekleşmemektedir.

 Mübadele Göçünün Nedenleri Nelerdir?

 Mübadele göçü zorunlu ve siyasi bir nüfus göçü olarak bilinmektedir.

Savaş

Sel

Deprem

Kuraklık

Volkanik patlamalar

Çölleşme

Heyelan

Mübadele göçünün nedenleri arasında bulunan nedenler zorunlu göç gerektirmektedir Mübadelenin en temel nedeninin ise savaşlar ve yapılan antlaşmalar olduğu bilinmektedir. Mübadele zorunlu göç olarak da ifade edilebilir.

 Mübadele Göçü Örnekleri

 Mübadele göçüne verilebilecek olan en önemli örneklerden birisi Türk – Yunan nüfus mübadelesi olarak bilinmektedir. Yunanistan da bulunan Türkler Anadolu'ya gelirken, Anadolu'da bulunan Rumlar ise Yunanistan'a göç etmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen mübadele göçünün ozan Barış Konferansı’nda alınan bir karar olduğu da söylenebilir.

İşbirliği Nasıl Yazılır? İşbirliği TDK Doğru Yazılışı... İş Birliği Mi İşbirliği Mi?

İşbirliği Nasıl Yazılır? İşbirliği TDK Doğru Yazılışı... İş Birliği Mi İşbirliği Mi?

 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı