Revizyon Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Revizyona Girmek Ne Demek?

Revizyon Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Revizyona Girmek Ne Demek?

Revizyon Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Revizyona Girmek Ne Demek?

İlk kez, Niccolo Machiavelli tarafından Hükümdar adlı kitapta kullanılan revizyon kelimesi Latincedir. İngilizcede "revision", İtalyancada "revisione" şekline yazılan kelime, bir dokümanı ya da argümanı kontrol etmek amacıyla tekrar gözden geçirmek demektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Revizyon kelimesi, hukuk, sosyoloji, edebiyat gibi alanların dışında yayıncılık, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinde de kullanılmaktadır. 

Revizyon Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

Revizyon dört farklı anlama gelir: 

1- Bir metinde yapılan yazım ve imla yanlışlarını düzeltmek, varsa mantık hatalarını tespit edip yazara bildirmek. 

Her kitap yayıma gitmeden önce üç revizyon aşamasından geçer. Önce redaktör yazım yanlışlarını düzeltir. Sonrasında editör kitaptaki mantık hatalarını ve imla hatalarını kontrol eder. Son kontrol is dizgici tarafından yapılır Bu üç aşamadan sonra dosya matbaaya gider ve kitap basılır. 

2- Detaylı bir şekilde kontrol etmek, incelemek

Not: "Sıhhat" kelimesinden türetilen tashih, bir metni daha sıhhatli, yani daha düzgün hale getirmek demektir. Revizyon ve tashih yakın anlamlıdır. 

3- Bir fikir akımını ya da doktrini eleştirel bir gözle değerlendirip ele almak, tahlil etmek, yorumlamak 

Haber devam ediyor
Haberin devamı

4- Özellikle 20. yüzyılın sonunda sistemde belli başlı değişikliklerin yapılmasını isteyen ama devrim yanlısı olmayan kişilere revizyonist denirdi. Daha sonraki yıllarda bu kelimenin yerine reformist sözcüğü kullanılmaya başlandı. 

Revizyona Girmek Ne Demek?

Revizyona girmek talep ya da şikayet doğrultusunda değişikliğe gitmek demektir. Örneğin bir reklam yazarının kaleme aldığı reklam senaryosunun ana fikri, verdiği mesaj ve slogan, işveren tarafından beğenilmiş olabilir. Sadece tek bir sahnesinin bile değiştirilmesi istenirse, o senaryo revizyona girmiş sayılır. 

Revizyon bazen bizzat eser sahibi tarafından istenebilir. Örneğin bir roman yazarının son yazdığı kitabı tekrar okuduğunda bazı yerleri düzeltmesi ya da silmesi, revizyona gitmektir. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber