Jamaika Hakkında Her Şey; Jamaika Bayrağının Anlamı, Jamaika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Jamaika Hakkında Her Şey; Jamaika Bayrağının Anlamı, Jamaika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Jamaika Hakkında Her Şey; Jamaika Bayrağının Anlamı, Jamaika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

1494 yılında Kolomb Jamaika adasına Santiago adını verdi. İspanyollar, yerli Taino tarafından kullanılan "Yamaye" adını "Xaymaca" olarak yazdılar. Taino kelimesinin "birçok yay" anlamına geldiği iddia ediliyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kısaltılmış adı "Ja" ve Rastafarian terimi "Jamdung" (Jamdown), bazı sakinler tarafından, çoğunlukla yurtdışındaki Jamaikalılar tarafından ulusal kültürün yersiz yurtsuzlaştırılmasına atıfta bulunan "Yaahd" (Yard) ile birlikte kullanılır.

Jamaika Hakkında Her Şey

Büyük Antiller'den biri olan Jamaika, Küba'nın güneyinde yer almaktadır. On dört mahalleye bölünmüştür, alanı 4.244 mil karedir (10.990 kilometre kare). 1872'de nüfusun dörtte birine sahip olan Kingston başkentidir. Nüfusun yüzde elli üçü şehirlerde yaşıyor. Nüfusun yüzde 90'ı siyah, yüzde 1'i Doğu Hintli ve yüzde 7'si karışık, birkaç beyaz ve Çinlidir. Siyah demografik kategori, Afrikalı kölelerin torunlarını, kölelik sonrası sözleşmeli işçileri ve karışık soydan gelen insanları içerir. Doğu Hintliler ve Çinliler sözleşmeli işçi olarak geldiler.

Resmi dil, İngiliz sömürge mirasını yansıtan İngilizcedir, ancak resmi bağlamlarda bile sınıf, yer ve sosyal bağlamı yansıtan bir dizi creole lehçesi konuşulmaktadır. 1962'de Büyük Britanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra kabul edilen ulusal slogan, "Birçok insandan biri" dir. 

Yerleşim düzenleri, ağaçlandırma faaliyetleri ile başlatılmıştır. Kentsel ticaret ve idari merkezler, limanlar ve iç pazarlarla tamamlanan ova plantasyonları, faaliyet merkeziydi. Plantasyonlar azaldıkça ve nüfus arttıkça, şehir merkezleri iş fırsatlarından daha hızlı büyüdü, bu da gecekondu nüfusunun genişlemesine ve kentsel ticaretin ve diğer "kayıt dışı" ekonomik faaliyetlerin büyümesine yol açtı.

Mimari, Afrika, İspanyol ve barok İngiliz etkilerinin bir sentezini yansıtır. Palmiye yaprakları saz ve kerpiç duvarların (daub) kullanımında Kolomb öncesi döneme ait izler görülmektedir. Tarzlar, malzemeler, boyut ve mobilyalar etnik kökene göre sınıfa göre daha fazla farklılık gösterir. Karayip yaşamının çoğu açık havada geçtiğinden, bu, özellikle kırsal kesimdeki yoksullar arasında binaların tasarımını ve boyutunu etkilemiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ulusal servetin büyük bir kısmı az sayıda açık tenli veya beyaz aileye aittir ve önemli bir kısmı Çin ve Orta Doğu mirasına sahip bireyler tarafından kontrol edilmektedir. Siyahlar büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli perakende işletmelerle sınırlıdır. Irk, sosyal tabakalaşma da belirleyici bir rol oynamış olsa da, kast benzeri bir biçim almamıştır ve bireyler sürekli bir renk ve fiziksel özellikler üzerinden yargılanır.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Jamaika, iki meclisli bir parlamenter yasama sistemine sahiptir. Yürütme organı, İngiliz hükümdarı, genel vali, başbakan ve başbakan yardımcısı ve kabineden oluşur. Yasama organı, Senato ve altmış üyeli seçilmiş Temsilciler Meclisinden oluşur. Yargı şubesi, yüksek mahkeme ve birkaç alt mahkeme katmanından oluşur. Sosyal kalkınma sistemi, yerel yönetim programlarını ve politikalarını, uluslararası hükümet desteğini ve yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımını birleştirir. Büyük ölçüde Gençlik ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Jamaika Bayrağının Anlamı

Jamaika bayrağındaki karşılıklı eşkenar üçgen olan siyah renk ülkenin geçmişten günümüze yaşadığı yoksulluk ve zorluğu temsil eder. Alt ve üst kısımlarında yer alan yeşil üçgenler ise tarımı ve umudu temsil etmektedir. Aradaki sarı çizgi ise yeraltı zenginlikleri, güneşi ve güzelliği sembolize eder.

Jamaika’nın Başkenti

Jamaika başkenti Kingston'dır.

Jamaika’nın Para Birimi

Jamaika para birimi Jamaika Doları olarak adlandırılır.

Jamaika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

Jamaika ile Türkiye arasındaki saat farkı 8 saattir. Jamaika'da saat 10:00 iken Türkiye'de 18:00'dır.

Japonya Hakkında Her Şey; Japonya Bayrağının Anlamı, Japonya Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Japonya Hakkında Her Şey; Japonya Bayrağının Anlamı, Japonya Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?