Kırgızistan Hakkında Her Şey; Kırgızistan Bayrağının Anlamı, Kırgızistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Kırgızistan Hakkında Her Şey; Kırgızistan Bayrağının Anlamı, Kırgızistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Kırgızistan Hakkında Her Şey; Kırgızistan Bayrağının Anlamı, Kırgızistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Kırgız ismi sekizinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kırgız halkı, Yenisey Vadisi'nin Sibirya bölgesinde doğdu ve Moğolların baskısına tepki olarak günümüz Kırgızistan bölgesine gitti. Kırgızlar, adı kırkkız anlamına gelir ve kırk kabileden oluşmuşlardır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bugün Kırgız halkının çoğunluğu Kırgızistan olarak da bilinen Kırgız Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Ancak Çin, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yaşayan Kırgızlarda mevcuttur. Kırgızistan eskiden Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak anılırdı.

Kırgızistan Hakkında Her Şey

Kırgızistan, 76.500 mil kare (198.500 kilometre kare) bir alana sahiptir. Komşuları güneydoğuda Çin, kuzeyde Kazakistan, güneybatıda Tacikistan ve kuzeybatıda Özbekistan'dır. Ayrıca Tacikistan ve Özbekistan, ülkenin güneyinde Kırgızistan sınırları içinde yer alan iki yerleşim bölgesini kontrol ediyor. Arazinin yüzde doksan dördü dağlıktır ve arazinin sadece yüzde 20'si ekilebilir. Vadiler, birkaç asfalt yol boyunca yoğun bir şekilde doldurulur.

1998'de Kırgızistan'ın nüfusunun 4,5 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyordu. Nüfusun yaklaşık yüzde 52,4'ü etnik olarak Kırgız'dır. Etnik Ruslar (yüzde 22,5) ve Özbekler (yüzde 12,6) en büyük azınlıkları oluşturuyor. Ukraynalılar, Almanlar, Dunganlar, Kazaklar, Tacikler, Uygurlar, Koreliler ve Çinliler de dahil olmak üzere birçok küçük grup geri kalanını oluşturuyor.

Kırgızca, Kazak ile en yakın akraba olan bir Türk dilidir. Kırgızca, hem Kazak hem de Özbekçe ile karşılıklı olarak anlaşılır. Kuzey telaffuzu güneyden farklıdır ve daha fazla Rusça ödünç kelimeye sahiptir. Güneyde birçok Özbekçe alıntı kullanılmaktadır. Kamusal sanat, heykeller, duvar resimleri, yol kenarı levhaları ve bina süslemeleri şeklinde bol miktarda bulunur. En popüler temalardan biri Kırgız halkının efsanevi babası ve kahramanı Manas'tır. Yaptıkları, manaschiler tarafından ulusal destan Manas'ta anılır. Manas, Kırgız cesaretinin sembolüdür ve genellikle, elinde kılıçla, Kırgız halkının düşmanlarıyla savaşan, büyüyen bir atın üzerinde gösterilir.

Diğer önemli semboller Kırgız manzarasından alınmıştır. Resmi olmayan milli marş, Kırgızistan'ın manzarasının çeşitli özelliklerini adlandıran "Ala-Too" dur. Dağlar kar ve gökyüzü giyen bir vücut olarak tanımlanır ve Issık-Kul Gölü gözdür. Ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Issık-Kul, "Kırgızistan'ın İncisi" olarak anılır ve güzelliği büyük bir gurur kaynağıdır. Hem dağlar hem de göl, büyük bir altın kartalın arkasındaki Kırgız mührü üzerinde, shirdak desenleri, pamuk ve buğday ile çevrilidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kırgızistan Bayrağının Anlamı

Kırgızlar Manas'ı "baba" olarak adlandırırken, kendilerini savaşçı bir halk olarak görmüyorlar. Bunun yerine, onlar bir sanatçı ailesidir. Bu kimlik, geleneksel Kırgız konutu olan yurtta veya boz-ui'de vücut bulur. Boz-ui, hem Kırgız ailesinin merkezi hem de Kırgız sanatının vitrini olması bakımından önemli bir kültürel simgedir. Kırgız bayrağı bunu yansıtıyor. Kırmızı bir tarlada, ondan gelen kırk ışınla sarı bir güneş ortalanır. Güneşin ortasında boz-ui'nin tepesinde bir tunduk vardır. Aile bunun altında toplanır.

Kırgızistan’ın Başkenti

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tir. Bişkek, kuzeyde, Sovyet döneminde Frunze olarak bilinen Kazak sınırına yakındır. Ülke dağ sıraları ile kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür. Kuzey kültürü Ruslardan etkilenirken, güney kültürü Özbek geleneklerini özümsemiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kırgızistan’ın Para Birimi

Kırgızistan'ın para birimi Kırgızistan Somu'dur.

Kırgızistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

Kırgızistan, Türkiye'den 3 saat ileridedir. Yani şu an Türkiye'de saat 10:00 ise Kırgızistan'da saat 13:00 demektir.

Kolombiya Hakkında Her Şey; Kolombiya Bayrağının Anlamı, Kolombiya Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Kolombiya Hakkında Her Şey; Kolombiya Bayrağının Anlamı, Kolombiya Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?