hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Ruanda Hakkında Her Şey; Ruanda Bayrağının Anlamı, Ruanda Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

  Ruanda Hakkında Her Şey; Ruanda Bayrağının Anlamı, Ruanda Başkenti Neresidir Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir
  expand

  Ruanda, yalnızca Ruanda nüfusunu değil, komşu ülkelerde, özellikle Kongo ve Uganda'da Kinyarwanda dilini konuşan insanları da içerir. Ruanda kültürü içindeki Hutu, Tutsi ve Twa arasındaki önemli etnik bölünmeler, kültürel farklılıklardan ziyade tarihi grup kökenlerine ilişkin algılara dayanmaktadır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Her üç grup da aynı dili konuşur, aynı dinleri uygular ve aynı bölgede serpiştirilmiş olarak yaşar. Bu nedenle, derin siyasi bölünmelere rağmen, yaygın olarak ortak bir kültürü paylaştıkları kabul edilir. Kongo ve Uganda'daki Ruandalılar, genellikle Ruanda ulusal devleti ile güçlü bir özdeşleşmeyi sürdüren mültecileri içerir.

  Ruanda Hakkında Her Şey

  "Bin tepelik ülke" olarak bilinen Ruanda, Rift Vadisi'nin en batı ucunda yer alan, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Tanzanya ile sınır komşusu olan dağlık bir ülkedir. Ruanda, Tanzanya sınırı boyunca doğuda nispeten düz ovalardan batıda Kongo ve Nil nehirleri arasındaki kıta ayrımı boyunca dik dağlara kadar yükselir. Kıta bölünmesinden, kara, Ruanda'nın Kongo sınırının çoğunu oluşturan Kivu Gölü kıyılarına keskin bir şekilde düşer. Bir dizi yüksek volkan, Ruanda'nın kuzeybatı sınırını oluşturur.

  Dağlık topografya, nüfusun neredeyse yarısının Ruanda olarak tanımlandığı Kongo'nun Kuzey Kivu bölgesinde devam ediyor. Banyamulenge olarak bilinen Kinyarwanda-konuşan Tutsi topluluğu, Güney Kivu'da Tanganika Gölü'nün yukarısındaki yüksek ovalarda ve dağlarda yaşar. Savaş ve siyasi kargaşa, son on yılda Ruanda'da radikal nüfus değişimlerine yol açtı. 1991 nüfus sayımına göre, Ruanda'nın toplam nüfusu 7.7 milyondu, nüfusun yüzde 90'ı Hutu etnik grubundan, yüzde 9'u Tutsi'den ve yüzde 1'i Twa'dan oluşuyordu, ancak gerçek Tutsi yüzdesi muhtemelen daha yüksekti.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Kinyarwanda, neredeyse evrensel olarak konuşulduğundan Ruanda'da birleştirici bir faktördür. Kirundi (Burundi'de konuşulur), Mashi (Kongo'nun Güney Kivu bölgesinde konuşulur) ve Kiha (kuzeybatı Tanzanya'da konuşulur) ile yakından ilişkili olan Kinyarwanda, bir Bantu dilidir. Ruanda nüfusunun yüzde 10'undan azı ayrıca Fransızca konuşuyor ve küçük bir kısmı İngilizce konuşuyor, özellikle Uganda ve Kenya'dan dönen mülteciler. Kinyarwanda, Ruanda dışında yaşayan Ruandalılar için birincil kültürel tanımlayıcıdır.

  Ruanda Hakkında Her Şey; Ruanda Bayrağının Anlamı, Ruanda Başkenti Neresidir Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi NedirRuanda, dünyanın en kırsal ülkeleri arasındadır. Çoğu insan, muz bahçeleri ve tarlalarla çevrili ve yamaçlara dağılmış bireysel aile yerleşkelerinde yaşar. Tek bir tepe üzerinde yaşayan ailelerin toplamı olan tepe, tarihsel olarak merkezi sosyal ve politik birim olmuştur. Her tepenin nüfusu hükümdara bağlayan bir şefi vardı. 1960'larda reislikler kaldırılmış olsa da, yeni idari birimler genellikle tepe bölünmelerini korudu.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Tarihçiler, Hutu, Tutsi ve Twa arasındaki sömürge öncesi bölünmeyi hem sınıf hem de kast ayrımı olarak tanımladılar, ancak her iki terim de tamamen doğru değil. Kast bölünmeleri gibi, kişinin grubu bir dereceye kadar kişinin mesleğini belirledi, Hutu daha çok ekimle, Tutsi hayvancılıkla ve Twa avcılıkla ve seramik yapmak gibi birkaç başka faaliyetle uğraştı. Bununla birlikte, Hutu'nun sığır ve keçi sahibi olabileceği ve çoğu Tutsi'nin en azından bir miktar tarımla uğraştığı için mesleki çizgiler katı bir şekilde uygulanmıyordu.

  Ruanda'da sosyal yardım geleneksel olarak aile üyeleri ve komşular tarafından sağlanmaktadır. Hıristiyan kiliseleri, refah yardımı sağlamada giderek artan bir rol üstlenmiş olsa da; Ruanda önemli miktarda ikili ve çok taraflı kalkınma yardımı almaya başladı. Bu programlara rağmen, Ruanda dünyanın en fakir on ülkesi arasında yer alıyor.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Ruanda Hakkında Her Şey; Ruanda Bayrağının Anlamı, Ruanda Başkenti Neresidir Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi NedirRuanda Bayrağının Anlamı

  Ruanda Bayrağı, açık mavi bir zemin üzerinde sağ tarafta bulunan bir güneş vardır. Güneşte bulunan 24 ışıltı aydınlanan halkı, birliği ve şeffaflığı simgeler. Ayrıca cehalete karşı verilen savaşın da sembolüdür. Sarı renk ekonomik kalkınma ve yeşil de umudu ve refahı temsil eder.

  Ruanda’nın Başkenti

  Ruanda başkenti Kigali'dir.

  Ruanda’nın Para Birimi

  Ruanda para birimi, Ruanda Frangı'dır.

  Ruanda ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

  Ruanda, Türkiye’den bir saat geridedir. Türkiye’de saat 16:30 ise, Ruanda’da saat 15:30’dur.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow