Yunanistan Hakkında Her Şey; Yunanistan Bayrağının Anlamı, Yunanistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Yunanistan Hakkında Her Şey; Yunanistan Bayrağının Anlamı, Yunanistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Yunanistan Hakkında Her Şey; Yunanistan Bayrağının Anlamı, Yunanistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Yunan Cumhuriyeti olarak da bilinen Yunanistan, eski bir Latince kelimeden türemiştir. "Helen", eski Yunanlıların kendilerini ifade etmek için kullandıkları kelimeden türetilirken, "Romeic", ortaçağ veya Bizans Yunanca teriminden gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Romence on dokuzuncu yüzyılın başlarında en yaygın kendi kendine adlandırma olmasıyla bilinir. "Yunan", "Helen" ve "Romen" kelimeleri yalnızca ülkeye değil, aynı zamanda çoğunluk etnik grubuna da atıfta bulunur.

Yunan kültürü ve kimliği, ulus devletin tüm üyelerinin ortak tarihini ve ortak beklentilerini yansıtır. Ancak aynı zamanda ulus devletten önce gelen ve ülke sınırlarının dışındaki Yunan halkına uzanan etnik bir tarih ve kültürü de yansıtır. Ülke vatandaşlarının yüzde 98'i etnik olarak Yunan olduğundan, etnik Yunan kültürü ulus-devletle neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir.

Yunanistan Hakkında Her Şey

Helen Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da, Balkan yarımadasının Akdeniz'e uzandığı ve Anadolu ve Orta Doğu ile karadan bir bağlantı kurduğu noktadadır. Başlangıçta güney anakara ve birkaç ada ile sınırlı olan Yunanistan, 1948'de Oniki Adalar'ın eklenmesiyle büyüdü. Ülke, Arnavutluk, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye ve Ege, İyonya ve Girit denizleri ile sınırlanmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yunanistan 50.935 mil kareyi (131.957 kilometre kare) kapsıyor. Arazi yüzde 80 dağlıktır ve en yüksek noktası Olimpos Dağı'ndadır. Arazi yüzeyinin sadece yüzde 25'i ekilebilir ve yüzde 40'ı mera olarak hizmet ediyor. 170'inde yerleşim olan 2.000'den fazla ada ve uzun bir sahil şeridi vardır. İklim ağırlıklı olarak Akdeniz'dir. Sıcak ve kuru yazlar, soğuk ve yağışlı kışlar ile değişmektedir.

Dokuz tanınmış bölge vardır. Bunlar, Trakya, Makedonya, Epir, Teselya, Orta Yunanistan, Mora, İyon Adaları, Ege Adaları ve Girit'tir. Bu bölgeler geçmişte bazen ayrı varlıklar olarak faaliyet gösterseler de devlete entegre olmuş ve kültürel farklılıkları azalmaktadır.

Nüfus, 1836'da 750.000'in biraz üzerindeyken 1991'de 10.264.156'ya yükseldi, bu da ulusal sınırların genişlemesini ve Doğu Akdeniz'den etnik Rumların geri dönüşünü yansıtıyordu. Daha da büyük bir artış, göç ve azalan doğum oranıyla önlendi. Doğum oranları yirminci yüzyılın başlarından beri düşmüştür. Yaşlıların oranı yüzde 20'nin üzerinde Avrupa'daki en yüksek orandır ve genel doğal artış oranı en düşükler arasındadır.

Arnavutlar, Ermeniler, Bulgarlar, Slav Makedonları, Pomaklar (Bulgar Müslümanları), Türkler, Yahudiler, Romanlar (Çingeneler), Ulahlar, Sarakatsanoi ve diğer birçok grup, sayıları azalsa da uzun süredir ülkenin kültürel mozaiğinin bir parçasıdır. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Filipinler'den gelen mülteciler ve işçi göçmenleri olarak beklenmedik. Yunanistan bu dönemde bir göçmen akınına tanık olmuştur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yaygın olarak tanınan birkaç kutlama, cumhuriyetin kimliğini çağrıştırır. Ülke, bağımsız bir Yunan uygarlığının restorasyonu olarak görülüyor ve birçok sembol, geçmiş ile günümüz arasında sıkışmıştır. Milli bayramlar, fetih ve baskı karşısında bağımsız bir ülke kurma ve sürdürme mücadelesini vurgular. İstiklal Marşı "Özgürlük İlahisi", Kurtuluş Savaşı'nda savaşanları övmektedir.

Yunanistan Bayrağının Anlamı

Yunanistan Bayrağı, milleti çevreleyen denizlerin güneşli dalgalarını tasvir eden mavi ve beyaz çizgili bir alan üzerinde Rum Ortodoks dinini simgeleyen bir haç gösterir. Antik çağın ve Ortodoks Hıristiyanlığın sanatsal motifleri gibi savaş kahramanlarının heykelleri de boldur.

Yunanistan’ın Başkenti

Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Başkent Atina'nın etrafında dönen güçlü bir merkezi yerleşim sistemi kurulmuştur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yunanistan’ın Para Birimi

Yunanistan'ın para birimi Euro'dur.

Yunanistan İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı

Türkiye ile Yunanistan arasında saat farkı yoktur.