hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Gürcistan Hakkında Her Şey; Gürcistan Bayrağının Anlamı, Gürcistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

  Gürcistan Hakkında Her Şey; Gürcistan Bayrağının Anlamı, Gürcistan Başkenti Neresidir Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir
  expand

  Gürcistan, "Gürcü" terimi, Saint George'dan değil, eski Farsça Gurg veya Gorg'dan türetilmiştir. Bu kelime kurt anlamına gelir. Kendi kendini tanımlama esas olarak dil geleneğine dayanır ve Osetler, Abhazlar, Ermeniler, Rumlar ve Kürtler gibi farklı etno-dilsel gruplara ait nüfus grupları Gürcü olarak kabul edilmez. Gürcüler daha küçük bölgesel etno-kültürel varlıklara bölünmüştür. Belirli gelenek ve göreneklere, folklora, mutfağa ve giyime sahip olan ve farklı bir dil konuşabilenler olarak ayrılır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Gürcistan Hakkında Her Şey

   Gürcistan, Rusya Federasyonu'nun kuzey Kafkas cumhuriyetleri ile doğal bir sınır oluşturan Kafkas dağlarının güney yamaçlarında yer almaktadır. Yaklaşık 27.000 mil kare (69.900 kilometre kare) kaplayan ülke, batıda Karadeniz, güneyde Ermeni ve Türk yaylaları ve doğuda Azerbaycan ile sınırlanan Büyük Kafkas sırtı boyunca uzanıyor. Topografya çeşitlidir. Kuzey bölgesi yüksek dağlarla karakterize edilir ve orta ve güney kısımlar dağlık iken çok daha alçaktır ve alpin tarlaları ve ormanlarla kaplıdır. Doğuda nehirlerin tümü Mtkvari'ye (Kura) katılarak Hazar havzasını oluştururken, batıda Rioni ve Enguri'nin en büyük olduğu nehirler Karadeniz'e dökülür.

   2000 yılında nüfusun beş ila beş buçuk milyon arasında olduğu tahmin ediliyordu, ancak yoğun ve sayılamayan göç nedeniyle belirsizdir. 1,6 milyonu Tiflis'te olmak üzere, nüfusun yarısından biraz fazlası kentsel alanlarda yaşıyor. Etnik Gürcüler çoğu bölgede nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor, ancak sırasıyla güneyde Ermeni ve güneydoğuda Azeri yerleşimleri vardır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Çoğunluk dili, Kartvelian (Güney Kafkas) dil grubuna ait olan Gürcüce'dir. Ancak, bazı alt gruplar aynı dil grubundaki diğer dilleri konuşur. Edebi dil, tarihsel olarak egemen doğu krallığı Kartli'de konuşulan Kartlian lehçesinden gelir. Gürcüce, yazılan ve öğretilen tek Kartvel dilidir ve tüm Gürcüler tarafından kullanılan edebi dildir.

   Asya ve batı kültürlerinin rekabet eden etkisi en belirgin şekilde Bizans ve Pers etkilerinde ifade edilir. Bir başka örtüşme, komşu Müslüman kalıplardan çok daha zayıf bir etkiye sahip olan Hıristiyan ve pagan arasındadır. Bugün, çoğu kültürel sembolizm, Avrupa, Hıristiyan çağdaş toplumuna ait olarak benlik algısından etkilenen geleneğin mitolojik bir yorumunu yansıtmaktadır.

   Yerleşimler, merkezde olmasa da yakındaki bir tepeye inşa edilmiş bir kilisenin hakimiyetindedir. Ancak Sovyet döneminde birçok kilise yıkılmış ya da depolara dönüştürülmüştür. Yeni inşa edilen kiliseler, çoğunlukla eski örneklerin zayıf kopyaları, azalan bir geleneğin ilkel ifadeleridir. Bir kale duvarı ile çevrili küçük kentsel yerleşimlerin ortaçağ yapısından çok az şey kalmıştır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Gürcistan bir başkanlık cumhuriyetidir. Bakanlar resmen devlet bakanı tarafından yönetilse de, cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütme organının da başıdır. Tek kamaralı (225 üyeden oluşan) parlamento, karma bir çoğunluk-nispi sistemle seçilir. Son parlamento seçimlerini cumhurbaşkanının Gürcistan Vatandaşlar Birliği kazandı. Parlamentodaki diğer iki parti ise Sanayiciler Birliği ve Gürcistan'ın Dirilişi Birliği'dir.

   Devlet sosyal yardım sistemi verimsizdir ve çok az kaynağa sahiptir. Emekli maaşları, asgari geçim seviyesinin sadece beşte birini sağlıyor, kötü hedeflenmiş ve çok fazla yararlanıcıyı kapsıyor. Yardımın çoğu, Abhazya'dan ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gidiyor. Bir dizi uluslararası ve hükümetler arası kuruluş, refah sistemini iyileştirmeye çalışıyor.

   Gürcistan Bayrağının Anlamı

   Gürcistan bayrağının beyaz zemini saflığı sembolize ederken, tam ortada dörde bölecek şekilde konumlanan kırmızı haç ve kenarlarında bulunan diğer haçlar Orta Çağ Gürcü Krallığı’nda olduğu gibi dine bağlılığı temsil etmektedir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Gürcistan’ın Başkenti

   Gürcistan başkenti Tiflis’dir.

   Gürcistan’ın Para Birimi

   Gürcistan para birimi, Gürcistan Larisi’dir.

   Gürcistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

   Türkiye, Gürcistan'dan bir saat geridedir. Gürcistan'da saatler 21:15 iken Türkiye'de 20:15'dir.

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow