hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler
  expand

  Regaip Kandili, İslam inancında özel bir öneme sahip olan ve mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Bu gece, dua ve ibadetlerle manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı olarak görülür. İşte Regaip Kandili'nde okunabilecek bazı dualar ve sureler şunlardır...

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Regaip Kandili duaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 11 Ocak gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandili'dir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve Regaip Kandili duası da bulunur. Müslümanlar için önemli bir gece olan bu gecede okunacak duaları, sureleri bir araya getirdik.

  MÜBAREK REGAİP KANDİLİ GECESİNDE NELER YAPILIR?

  Namaz: Bu gece kılınan nafile namazlar özellikle önemlidir. Regaip Kandili'nde kılınan namazlar kişisel niyet ve isteklere göre değişiklik gösterebilir.
  Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an-ı Kerim okumak, bu gecenin faziletinden faydalanmak için güzel bir yoldur. Özellikle Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi kısa surelerin okunması tavsiye edilir.
  Dua Etme: Bu özel gecede yapılan duaların kabul olacağına inanılır. Samimi bir şekilde yapılan şükür, tövbe ve istek duaları, kişisel ihtiyaç ve dileklere göre şekillendirilebilir.
  Salavat ve Teşbih: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e salavat getirmek ve teşbih çekmek, bu gecenin manevi atmosferine uygun ibadetlerdendir.
  Zikir: Allah’ın isimlerini zikretmek, kalbi temizlemeye ve manevi huzura kavuşmaya yardımcı olur.
  Sadaka ve Yardım: Bu gecede yapılan hayır işleri, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek de faziletli kabul edilir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

  Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

  YA İLAHEL-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve surelerBismillahirrahmanirrahim

  Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

  Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak

  Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

  Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

  Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

  Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

  Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

  Cümlemize vicdan genişliği lütfet

  Kalplerimize inşirah bahşet

  Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl

  Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

  Ey yüceler yücesi olan Allah'ım

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

  Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

  Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..

  Kalplerimizi birbirine ısındır ve

  Bizleri birbirimize sevdir

  Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

  Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

  Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

  Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere

  İstiğfar duası

  İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

  (Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2). Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

  Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için ayrıca okunacak sure ve dualar şunlardır:

  “Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

  Duasının Türkçe meali şöyledir:

  "Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

  “Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

  Türkçe anlamı şöyledir:

  "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

  Türkçe anlamı ise şöyledir:

  "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

  Türkçe anlamı:

  "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve surelerEY KAİNATIN SULTANI!

  Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

  ALLAH'IM!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow