Türkiye'nin Gündemi

ABD Brunson davasını neden krize dönüştürdü? Türki̇ye'ni̇n Gündemi̇'nde tartışıldı - Türkiye'nin Gündemi - CNNTürk TV

G:
px
Y:
px
<iframe width="{$embed.width$}" height="{$embed.height$}" src="https://www.cnnturk.com/action/embedvideo/5b58529861361f0904832d6e" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Ercan Gürses, sıcak geli̇şmeleri̇n art arda yaşandığı Ankara gündemi̇ni̇ gazeteci̇ ve si̇yaset bi̇li̇mci̇ konuklarıyla CNN TÜRK'te değerlendi̇rdi. CHP'deki̇ i̇mza tartışması nasıl sonuçlanacak? Parti̇de hangi̇ deği̇şi̇mler yaşanacak? İYİ Parti'yi̇ nasıl bi̇r gelecek bekli̇yor? Kurultay kararı sonrası ki̇mler genel başkanlık i̇çi̇n aday olacak? Terörle mücadele düzenlemesi̇ yeni̇ döneme i̇li̇şki̇n neler geti̇ri̇yor? ABD Brunson davasını neden krize dönüştürdü? Ercan Gürses sordu, gazeteci̇ler Abdulkadi̇r Selvi̇, Nedi̇m Şener, Oral Çalışlar, si̇yaset bi̇li̇mci̇ler Prof. Dr. Mi̇that Baydur ve Prof. Dr. Mehmet Şahi̇n, Türki̇ye'ni̇n Gündemi̇'nde yanıtladı.

LG
MD
SM
XS