hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Abdest Nasıl Alınır? Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler! Abdest Alma Sırası...

  Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler Abdest Alma Sırası...
  expand
  KAYNAKCnnturk.com

  Abdest nasıl alınır? sorusu namaz kılmak ve namaza yeni başlayanlar için cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Abdest, Arapça’da kelime olarak ‘’güzellik ve temizlik’’ anlamına gelir. Başta namaz olmak üzere bazı ibadetler öncesinde yerine getirilmesi gereken dini bir temizlik durumudur. Kur’an-ı Kerim’de de abdest alma önemi ile ilgili çok önemli ifadeler yer almaktadır. İşte abdest ile ilgili merak edilenler…

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Müslüman vatandaşlar, dini görevini yerine getirmeden önce abdest alırlar. Abdest almak için arayışa koyulanlar, doğru abdest alımı için araştırmalarda bulunuyor. Müslüman aleminde temizlik imandandır deyimi ise abdestin anlamını kısaca özetliyor.  Abdest, İslam dininde namaz kılmadan önce veya diğer ibadetlerde bulunmadan önce yapılan bir temizlenme eylemidir. Abdest alınırken belirli bir sıra takip edilir. Bu sıraya uygun olarak abdest alındığında, namaz kılmak veya Kuran okumak gibi ibadetleri yerine getirebilirsiniz. Abdest alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, suyun tüm vücut kısımlarına temas etmesi ve abdest alınırken sıranın doğru takip edilmesidir. Diyanet abdest alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

  ABDEST ALIRKEN İZLENECEK ADIMLAR:

  Niyet: Abdest almadan önce niyet etmek gerekir. Niyet, içten bir şekilde yapılır ve "Abdest alıyorum" demek yeterlidir.

  Elleri Yıkama: Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.

  Ağız ve Burun Yıkama: Sağ el kullanılarak ağza üç kere su alınır ve çalkalanarak tükürülür. Ardından sağ el ile buruna üç kere su çekilir ve sol el ile burun temizlenir.

  Yüz Yıkama: Alından çene altına ve kulaktan kulağa kadar olan yüz bölgesi üç kere yıkanır.

  Kolları Yıkama: Önce sağ kol dirsekle birlikte yıkanır, ardından sol kol aynı şekilde yıkanır. Her iki kol da üçer kere yıkanır.

  Başı Meshetme: Islak elle başın dörtte biri meshedilir (başın üzerinden el sürülerek geçilir).

  Kulakları Meshetme: Başın meshi sırasında parmaklarla kulaklar da içten ve dıştan meshedilir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Ayakları Yıkama: Önce sağ ayak, bileğe kadar üç kere yıkanır. Ardından sol ayak aynı şekilde yıkanır.

  Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler Abdest Alma Sırası...ABDEST NASIL ALINIR? NAMAZ ABDESTİ ALINIŞI!

  1) Niyet

  Abdest almadan önce Müslüman, abdest için niyet alır: Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Abdest bozulmadığı müddetçe bu niyet esas olarak alınır.

  2) Ellerin yıkanması

  "Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovalanır. Bilek de dahil olmak üzere iyice temizlenilir. Eller yıkanırken okunacak dua: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûran. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

  3) Ağızın yıkanması

  Eller temizlendikten sonra, Müslüman 3 kez ağzına su getirir, ağız içini temizler. Ağıza su getirilmeden önce okunacak dua: Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Anlamı: Ey Rabb'im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  4) Buruna su verilmesi

  Ağız temizlendikten sonra, Müslüman burnuna üç kez su verir, genizlere kadar su çekilmesi gerekir. Buruna su verilmeden önce okunacak dua: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Anlamı: Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme

  5) Yüzün üç kez temizlenmesi

  Buruna üç kez su verildikten sonra, yüz 3 kez yıkanır. Okunacak dua: Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

  Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler Abdest Alma Sırası...6) Sağ kolun yıkanması

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Üç kez yüz yıkandıktan sonra sağ kol istenirse üç kez yıkanır, isterinirse dirseklere kadar su tutularak temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra. Anlamı: : "Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra." Anlamı: "Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

  7) Sol kolun yıkanması

  Sağ kol gibi, sol kol da aynı şekilde temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ. Anlamı: Ey Rabb'im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

   8) Başın mesh edilmesi

  Sol kol yıkandıktan sonra sağ el suya tutulur, el avucu başın tam ortasına konulur, öne doğru el iner. Okunacak dua: Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike. Anlamı: llah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.

  9) Kulakların temizlenmesi

  Baş mesh edildikten sonra, eller temizlenir ve kulak içi ve kulak arkası temizlenir. Okunacak dua: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel - kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Anlamı: Ey Rabb'im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler Abdest Alma Sırası...10) Boyun temizlenmesi

  Kulaklar temizlendikten sonra eller temizlenir, baş parmak harici 4 parmak (her iki el için geçerli) ters olarak boyun arkasına sürülür. Okunacak dua: Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl. Anlamı: Ey Rabb'im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.

  11) Sağ ayağın temizlenmesi

  Boyun temizlendikten sonra sağ ayak temizlenir, ayak parmakları arası ovalanır. Okunacak dua: Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

  12) Sol ayağın temizlenmesi

  Sağ ayağın temizlenmesi aynı şekilde sol ayak da temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Anlamı: Ey Rabb'im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

  Abdest aldıktan sonra Müslümanların okuyacağı dua: Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.

  Anlamı: Allah'ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen'in kulun ve rasulündür. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow